Predikningar

Påskdagen: Påsk – vår födelsedag

PÅSKDAGEN 2023 I S:TA EUGENIA

Påsk – vår födelsedag

Vad är det speciella med denna morgon som vi kallar påsk? Egentligen är det väldigt enkelt: På påsken låter Gud oss återupptäcka det som gällde redan på skapelsemorgonen – sanningen att Gud är absolut pålitlig och trofast. ”Absolut” betyder: det finns ingen och inget som skulle kunna förstöra denna tillgivenhet: inget lidande, inget misslyckande, ingen smärta, ja, inte ens döden. I Kristi uppståndelse kan det gå upp för mig att jag kan vara absolut viss om att Gud håller fast vid mig, även när jag dör, även när jag kommer till min yttersta gräns, där jag inte kan göra något mer. Denna visshet får oss att vara lugna i allt vad livet beskär oss.

Vi förlorar människor och ting som betyder mycket för oss. Vi drabbas av bakslag när det kommer till det vi föresatt oss. Vi kommer inte riktigt till rätta med oss själva, inte så som vi egentligen önskar. Vi når inte upp till allt vi har tänkt oss eller drömt om. Ändå är allt det vi gör och lider inte förgäves. Gud kan uppskatta det. Eftersom han är för oss och står vid vår sida. Alltid. Och i synnerhet när vi sitter fast och kan erkänna det.

Påsk betyder att jag bokstavligen kan släppa taget – utan att falla. Den får mig att gå rakryggad, även om jag känner mig ynklig eller är ynklig. I Gud kan jag stå upp igen även där skuld tynger ner mitt liv. Ty om jag litar på att liv och död är omslutna av Guds hand, får jag känna mig förbunden med honom, även när jag syndat och ångrat det jag gjort. Han frigör mig från allt som överstiger min förmåga. Därför börjar den troendes uppståndelse redan i detta livet. Och därför sjunger vi idag: Halleluja – pris vare Gud.

Just det uttrycker två stora symboler som hör denna dag till. Den första är påskljuset, den andra vattnet. Elden som använts för att tända påskljuset slogs förr i tiden ur sten. Så blev det tydligt att det framkommer en levande makt ur det som verkar kallt och hårt och dött, en kraft som renar och bränner bort det odugliga, som värmer och lyser upp. Den andra symbolen är vattnet. När vattnet berör torr mark växer något levande fram. På liknande sätt utvecklas vårt liv när Guds kraft tränger in i oss och vi litar på honom. Var gång vi i mässan bestänks med vigvatten får vi tänka på Guds kraft och därmed livet självt som genomtränger oss.

Påsken stärker oss i att leva, det vill säga att vara jag och vi här och nu. Om jag litar på budskapet om den uppståndne kan jag själv gå rakryggad, även när jag blivit skyldig. Ty Gud står vid min sida och skänker mig en ny begynnelse mitt i det väglösa som jag irrat bort mig till. Så som Gud tog Jesu nesliga död som anledning till en ny början med honom – och med oss. Påsk är allas vår födelsedag. Och därför får vi vara glada.

Kristus är uppstånden från de döda. Han är sannerligen uppstånden.

Dominik Terstriep S.J.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.