Undervisning Åk 2-6

Trosundervisning för barn och ungdomar i årskurs 2-6

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet läsåret 2023/24

Trosundervisningen har kommit igång och anmälan för det innevarande läsåret är nu stängd. De föräldrar som är intresserade att skicka sina barn till trosundervisning är välkomna att höra av sig till diakon Ronny i augusti för att kunna börja delta nästa läsår.

Trosundervisningen för låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska).

Om du undrar hur man registrerar sig som knuten till församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller knutna.

OBS! Alla undervisningsgrupper är nu fullsatta och vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot fler barn i år.

Att notera

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (ojämna veckonummer)

Åk 2-3: kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12.15-13.00 ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11.00-11.20.

Åk 4-6: startar med undervisningsmässa kl 12.00, följt av undervisning med korvpaus och dricka kl 13.45.

Kontaktperson

Var vi finns

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.