Dop

Barndop

”Det heliga dopet är grunden för hela det kristna livet, porten till livet i Anden (vitae spiritualis ianua) och dörren som ger tillträde till de andra sakramenten. Genom dopet befrias vi från synden och föds på nytt som Guds barn, vi blir Kristi lemmar, inlemmas i kyrkan och får del av hennes sändning. Dopet är pånyttfödelsens sakrament genom vatten och ord.”

 (Katolska kyrkans katekes, nr 1213)

Gemensamma dopgudstjänster

Barndop i församlingen äger rum vid gemensamma dopgudstjänster där flera barn döps vid samma tillfälle. För att anmäla ett barn till dop kontaktas pastors­expeditionen, senast tre veckor före önskat dopdatum.

Gemensamma dopgudstjänster på svenska eller engelska anordnas regelbundet. Dag och tid är alltid lördagar kl 14.00.

På svenska är följande datum inplanerade för 2024:

8/6
20/7
10/8
21/9
12/10
23/11
14/12

In English, the following dates are planned for 2024:

29/6
7/9
2/11
4/1-2025

Observera att dopgudstjänsten ett visst datum kan vara fulltecknad, även om det inte hunnit uppdateras på församlingens webbplats. Kontakta därför pastorsexpeditionen för att kontrollera om platser finns lediga det önskade datumet.

Blanketter och intyg

När dopdatumet är bekräftat fyller dopbarnets föräldrar i blanketten Anmälan om dop. Den kan erhållas som utskrift från pastorsexpeditionen eller laddas ned i högerspalten. Observera att blanketten måste skrivas ut och signeras innan den lämnas till pastorsexpeditionen. Familjebevis från skatteverket lämnas också in till pastorsexpeditionen.

Dopförberedelse

Den präst eller diakon som ska döpa barnen som anmälts till en viss dopgudstjänst kontaktar familjerna i god tid före dopet. Alla familjerna samlas sedan till gemensam dopförberedelse (eventuellt via länk).

Gudföräldrars/Faddrars registreringsintyg

När det gäller gudföräldrar/faddrar är det viktigt att de är registrerade i katolska kyrkan och att ni ber dem om ett registreringsintyg från deras hemförsamling.

Foldrar & Blanketter

Här kan du ladda ned foldern ”Dopet – Frågor och svar”.

Här kan du ladda ned blanketten ”Anmälan om dop”.

Här kan du ladda ned Familjebevis från Skatteverket (extern länk).

Du som är intresserad av att döpas som vuxen inleder en period av undervisning och andlig förberedelse, vilket kallas för katekumenat. Under den här tiden får du lära dig om den katolska tron, dess läror, liturgi och moraliska principer. Katekumenatet i S:ta Eugenia är vanligtvis en period på två år. Detta stegvisa inlemmande i Kyrkan speglar hur man blev kristen under fornkyrklig tid (300-500 e. kr.).

För att konvertera från en annan kristen kyrka till katolicismen går man igenom samma förberedelseperiod och under denna period kallas de förberedande för kandidater.

Förberedelsetiden kan verka lång. Men erfarenheten visar att relationer behöver tid för att fördjupas. Och relationen till Kristus är inget undantag. Det är därför viktigt att din önskan att leva ett liv i Kristi efterföljd får mogna fram över tid.

Det första steget för dig som vill pröva din kallelse är att ta kontakt med en präst eller diakon för ett enskilt samtal.

Första året går man kursen “Katolska kyrkans lära och liv”. Gruppen möts varannan vecka från september till maj. Sammankomsterna sker på måndagskvällar mellan kl 19.00-21.00.

Den som funderar på att konvertera, eller att låta sig döpas, deltar också i två introduktionskvällar under vårterminen. En kortare information om det andra året ges även under höstterminen.

Under denna förberedelsetid bör man också ha kontakt med präst eller diakon för enskilda samtal. Dessutom deltar du aktivt i församlingens mässfirande.

Under år två förenas kandidaterna och katekumenerna i “Katekumen- och kandidatgruppen”. Även denna grupp möts varannan vecka under två terminer.
Som stöd i förberedelsen sker två initiationssteg inom mässans ram, ett i november (upptagningen till katekumenatet) i S:ta Eugenia och ett på första söndagen i fastan (admissionen och namninskrivningen) inför biskopen i domkyrkan.

Detta år avslutas med kandidaternas upptagning och katekumenernas dop i påsknattens liturgi.

Foldrar & Blanketter

Här kan du ladda ned foldern ”25 frågor och svar om katolsk tro”.

För att konvertera från en annan kristen kyrka till katolicismen går man igenom samma förberedelseperiod som för vuxendop (se ovan). Man behöver dock i regel inte döpas på nytt, eftersom de flesta kristna kyrkor och samfund erkänner varandras dop. De som ska konvertera (upptas i Katolska kyrkans fulla gemenskap) kallas kandidater.

Förberedelsetiden för att döpas eller konvertera kan verka lång. Men erfarenheten visar att relationer behöver tid för att fördjupas. Och relationen till Kristus är inget undantag. Det är därför viktigt att din önskan att leva ett liv i Kristi efterföljd får mogna fram över tid.

Det första steget för dig som vill pröva din kallelse är att ta kontakt med en präst eller diakon för ett enskilt samtal.

Foldrar & Blanketter

Här kan du ladda ned foldern ”25 frågor och svar om katolsk tro”.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.