De sjukas smörjelse

De Sjukas smörjelse

”Genom den heliga smörjelsen av de sjuka och [prästens] förbön anbefaller hela kyrkan de sjuka åt den lidande och förhärligade Herren och ber att han skall upprätta och rädda dem. Ja, hon uppmanar dem att frivilligt förena sig med Kristi lidande och död…”

 (Katolska kyrkans katekes, nr 1499/Lumen gentium, nr. 11)

De sjukas smörjelse / Den sista smörjelsen

De sjukas smörjelse är det sakrament som ger tröst och kraft åt troende som är allvarligt sjuka eller nära döden. Det kan även ges till personer vars krafter avtagit på grund av ålderdomssvaghet. Den sjuke smörjs med vigd olja på pannan och på händerna medan prästen säger:

”Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den helige Andes nåd. Så att du befrias från synd och frälst får stå upp igen. Amen.”

Sakramentet kan ges till någon som är medvetslös, om man kan förmoda att han eller hon gärna skulle ta emot det. Barn kan ta emot smörjelsen om de är gamla nog att förstå att avsikten är att ge dem kraft och hjälp i sjukdomen. Om den sjuke tillfrisknar eller blir bättre men senare blir svårt sjuk igen, kan sakramentet ges på nytt.

Kontakt med en präst

Om den sjuke är medlem i S:ta Eugenia eller känner sig hemma här vänder man sig med fördel hit för att boka tid med en präst för de sjukas smörjelse. Den sjuke själv, anhöriga eller sjukvårdsper­so­nal kan ringa eller maila pastorsexpeditionen. Man kan också vända sig direkt till någon av församlingens präster, särskilt om den sjuke haft kontakt med denne.

Om ingen präst från vår församling finns tillgänglig önskad dag och tid kontaktas Sjukhus­själa­vårdens katolska medarbetare i Stockholm:
Sjukhuspräst kanik Marcus Künkel
Tel: 08-644 46 02, 070-278 15 12
E-post: chn.kunkel@icrsp.org

Rauha Navarro Marttinen
(kan vara behjälplig med kontakt med annan katolsk präst om sjukhusprästen inte är tillgänglig)
Tel: 08-12 38 20 79
E-post: rauha.navarro-marttinen@regionstockholm.se

Detalj ur altartavlan De sju sakramenten av Rogier van der Weyden, 1445-1450

Att läsa om De sjukas smörjelse

Katolska Kyrkans katekes. Artikel 5, De sjukas smörjelse, Nr 1499-1532. Katolska biskopsämbetets webbplats.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.