Eukaristi

Eukaristi

”Eukaristin är hela det kristna livets höjdpunkt och källa. De andra sakramenten liksom alla kyrkans ämbeten och tjänster liksom all apostolisk verksamhet är förbundna med eukaristin och inriktade på den. Ty den heliga eukaristin omfattar hela kyrkans andliga skatt, dvs, Kristus själv, vår påsk.”

(Katolska kyrkans katekes, nr 1324)

Eukaristi i Katolska kyrkan

Enligt katolsk tro förvandlas brödet och vinet i mässan till Kristi kropp och blod. Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande under brödets och vinets gestalt. När vi tar emot de heliga gåvorna förenas vi med Kristus och genom honom med varandra. Det finns en mycket stor rikedom i eukaristins sakrament, därför har det också många benämningar, t ex  kommunion, brödsbrytelse, mässoffer etc. Inom de protestantiska kyrkorna, t ex  Svenska kyrkan, kallas eukaristin ofta nattvard, eftersom Jesus instiftade sakramentet i samband med aftonmåltiden på Skärtorsdagen.

De flesta kristna kyrkor och samfund erkänner varandras dop. Vad gäller eukaristin/nattvarden skiljer sig dock de teologiska synsätten åt. En icke-katolik som deltar i en katolsk mässa tar därför inte emot eukaristins sakrament. Han eller hon är dock välkommen att gå fram med de andra och ta emot en välsignelse av prästen. Genom att lägga höger hand på vänster axel visar man att det endast är välsignelsen man önskar ta emot.

Barnens första heliga kommunion

Förberedelsetiden för barnens första heliga kommunion och första bikten är två år. Barnet som ska förbereda sig börjar i trosundervisningen i årskurs två, och på vårterminen i årskurs tre tar barnen emot eukaristins sakrament för första gången, vid en högtidlig och festlig mässa. Föräldrar till barn och ungdomar som inte tagit emot sin första heliga kommunion i årskurs tre är välkomna att kontakta respektive ansvarig för trosundervisningen för att diskutera vad som blir det bästa upplägget för barnet/ungdomen. Ansvarig för låg- och mellanstadiet är Diakon Ronny Elia. Tel: 073-505 05 44 E-post: ronny.elia@sanktaeugenia.se Ansvarig för högstadiet är Diakon Antonio Bajlovic. Tel: 073-965 84 16 E-post: antonio.bajlovic@sanktaeugenia.se

Diakon Ronny Elia

Ansvarig för låg- och mellanstadiet
ronny.elia@sanktaeugenia.se
073-505 05 44

Diakon Antonio Bajlovic

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.