Katolskt Forum – Inspelningar

KATOLSKT FORUM – ARKIVINSPELNINGAR

Katolskt Forum är S:ta Eugenias föredrags- och kursverksamhet som initierar och genomför program inom teologi, kyrka, samhälle, filosofi, litteratur och konst. Den äger rum i församlingens lokaler på Kungsträdgårdsgatan i Stockholm.

Idén med ett katolskt forum är att främja en dialog mellan kyrka/församling och storstadspulsen utanför. Verksamheten riktar sig både utåt omvärlden och inåt kyrkan. Den vill vara just ett forum för tanke- och meningsutbyte; ett forum där skilda ståndpunkter och meningar på ett seriöst men förbehållslöst sätt kan komma till uttryck.

Prästerna i Eugenia-församlingen tillhör jesuitorden. Detta ger församlingen och programverksamheten en ”jesuitisk anda” där kunskap och utbildning är centralt.

Senaste inspelningarna

Arkivinspelningar

Kontaktinformation

Katolskt Forum/S:ta Eugenia Församling
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm

Kommunikations- och Programansvarig
Claudia Hammerich
claudia.hammerich@sanktaeugenia.se
08-505 780 23

Facebook
facebook.com/katolsktforum
Instagram
instagram.com/Katolskt_Forum

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.