Pastoral- och ekonomiråd

PASTORAL- & EKONOMIrådET

Pastoral- och ekonomirådet beslutar tillsammans med kyrkoherden om innehållsmässiga linjer och tyngdpunkter i församlingens verksamhet samt förvaltar församlingens egendom och ansvarar för ekonomi och anställda. Arbetet organiseras inom sex utskott som intresserade och sakkunniga församlingsmedlemmar kan adjungeras till: caritas, vittnesbörd, gemenskap, bygg, finans och personal.

Ledamöterna i Pastoral- och ekonomirådet väljs för en period om fyra år vid allmänna val i församlingen. Mandat perioden för Pastoral- och ekonomirådet är 2022-2026.

På församlingsmötet (församlingens årsmöte), som hålls årligen senast den sista april, behandlas verksamhetsberättelse och årsbokslut, valnämnd, revisor och förtroenderevisor väljs. Församlingsmötet beslutar även om ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelse 2021

Pastoral- och ekonomirådet 2023

Tillsammans med församlingens kyrkoherde och med andra medarbetare ska församlingens Pastoral- och ekonomiråd främja och utveckla församlingslivet.

Ordf: Kh Dominik Terstriep S.J.

Samuelle Falk
Joachim Gahm
Sven Hedberg
Irvin Homem
Per Höjeberg
Sara Jacobsson
Martin Jungkvist
Claes Lagergren
Caire Namuuliika
Merja Niskanen
Ingrid Reppen
May Savella-Norlenius
Pablo Valiente

Pastoral- och ekonomirådets ordförande Dominik Terstierp S. J.

Kontakta Pastoral- och ekonomirådet

Kontakta Pastoral- och ekonomirådet genom Pastorsexpeditionen:

08-505 780 00
exp@sanktaeugenia.se

Pastoral- och ekonomirådets senaste protokoll

Tidigare pastoralrådets protokoll 

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.