Konfirmation

Konfirmation

”Konfirmationen fulländar dopets nåd. Den är det sakrament som ger oss den helige Ande för att låta oss slå djupare rot i barnaskapet hos Gud, för att inlemma oss fastare i Kristus, för att göra vårt band till kyrkan fastare, för att mera förena oss med hans uppdrag och för att hjälpa oss att ge vittnesbörd om den kristna tron med ord som ledsagas av handlingar.”

(Katolska kyrkans katekes, nr 1316)

Konfirmation för ungdomar

Ungdomar som vill ta emot konfirmationens sakrament ska förbereda sig under en period på två år, vilket är i årskurs 8 och 9 i församlingens trosundervisning (se fliken Barn och unga / Undervisning åk 7-9). Äldre ungdomar som ”missat” konfirmationen i åk 9 får i regel konfirmationsundervisning tillsammans med vuxna (se nedan). Ungdomar döpta i annat trossamfund konfirmeras efter att först ha konverterat (se fliken DOP / Konvertera).

Konfirmation för vuxna

Vuxna katoliker, som ännu inte mottagit konfirmationens sakrament, är välkomna att kontakta kyrkoherden.

För frågor kring konfirmation, kontakta kyrkoherde p. Dominik Terstriep S.J.

Tel: 08-505 780 07
E-post: kyrkoherde@sanktaeugenia.se

P. Dominik Terstriep S.J.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.