Bönegrupper

"Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden"

(Psaltaren 42)

Enskilda böner är som grässtrån spridda lite överallt.
Om du tänder eld på dem blir det små flammor här och där.
Om du däremot samlar ihop alla strån till en stor bunt och tänder eld på den
så får du en mäktig eld som reser sig mot himmelen likt en pelare; 
sådan är gemensam bön

Bönegrupper

Att be är att samtala med Gud. Den äldsta kristna bönen är Fader vår, som Jesus själv lärde sina lärjungar. Också mässans böner har sitt ursprung i kyrkans äldsta tid. Förutom gemensamma böner i gudstjänsten har kristna i alla tider bett tillsammans i mindre grupper. S:ta Eugenia har flera bönegrupper av skiftande slag. Presentationen nedan är ofullständig och kommer succesivt att kompletteras:

Eukaristisk tillbedjan

Eukaristisk tillbedjan, också kallad sakramental tillbedjan, är inte någon bönegrupp men presenteras ändå här. Det är en gudstjänst där Kristus, närvarande i eukaristins sakrament, tillbeds och äras. Under högtidliga liturgiska former placeras den konsekrerade hostian i en monstrans (ställning) på altaret. De församlades tillbedjan pågår under kortare eller längre tid – i S:ta Eugenia varje fredag kl. 17-18, första fredagen i månaden kl. 8-21 och i samband med högtiden Jesu heliga hjärtas dag hela 40 timmar. Förutsatt att man inte stör de andra kan man komma och gå, delta en stund, en timme eller längre tid om man har möjlighet.

Tidegärdsbön

Tidegärd är ett gammalt svenskt ord som betyder ”gåvan av tid”, alltså ett böneoffer. Andra namn är tidebön eller officium. Det är den näst äldsta kristna böneformen efter mässan, och stommen är psaltaren, Jesu egen bönbok. Oftast sjunger man bönerna, men de kan också läsas. Även om man först kan känna sig ovan vid detta bönesätt brukar man snart vänja sig och även uppskatta kontinuiteten tillbaka till de första kristna.

I äldre tider bad man i klostren var tredje timme. Numera slås i allmänhet de nattliga bönerna samman. När tideböner förekommer i dagens församlingar är det oftast vesper och completorium.

Vesper i S:ta Eugenia ber/sjunger vi varje onsdag kl. 17.30, förutom under semestertid. Vid jul, påsk och vissa andra större högtider förekommer ofta högtidlig vesper, som då annonseras separat.

Completorium (bön vid dagens slut) äger rum första fredagen i månaden kl. 20.40, som avslutning på eukaristisk tillbedjan hela dagen. Vid flera andra tillfällen förekommer completorium och annonseras då separat. I samband med 40 timmars eukaristisk tillbedjan inför Jesu heliga hjärtas dag förekommer både vesper, completorium och laudes (morgonbön) och annonseras separat i samband med högtiden.

Ständig bön för äktenskap och familj

Är en privat bön som flera församlingsmedlemmar förrättar den första dagen i månaden, med några undantag, under en timmes tid.

Mer information finns här.

Mödrars bön

Mothers Prayers startade i England 1995 och finns nu i över hundra länder. Mödrar och mor- och farmödrar träffas regelbundet för att be och överlämna sina barn i Jesu händer.

Mer information finns här.

Internationell hemsida finns här.

Den svenska koordinatorn kan hjälpa till om man vill starta en egen bönegrupp: sweden@mothersprayers.org.

Länkar

Mer information kring Ständig bön för äktenskap och familj

Mer information kring Mödrars bön

E-post till den svenska koordinatorn

Våra bönegrupper

Vissa grupper samlas i stort sett varje vecka för bön (med eventuellt sommaruppehåll):

Måndagar

11.00 Mödrars bön, Bromma (på franska)
17.00-18.00 Rosenkransgruppen

Onsdagar

09.15 Mödrars bön, Bromma-Äppelviken
18:45 Rosenkrans på latin (efter kvällsmässan)

Torsdagar

17.00 Mödrars bön, Örby-Enskede-Skarpnäck
18.45 Rosenkrans
19.00 Charismatic Prayer Group med Judas Tadeu Cardoso (1:a och 3:e torsdag)
19.00 Mödrars bön, Bromma-Vällingby

Fredagar

17.00 Sakramental tillbedjan

Söndagar

17.15 Rosary

Andra bönegrupper

Förmodligen är dessa grupper inte de enda.

Vi kan bara tänka på fastetidens välbesökta Korsvägsandakter. De flesta av kateketerna ber också tillsammans med sina barn och tonåringar.

Och framför allt ber familjerna i sina hem; att fostra till bön är en central uppgift för både föräldrar och oss andra kristna.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.