Katolsk historisk förening

KATOLSK HISTORISK FÖRENING

OM FÖRENINGEN

Katolsk Historisk Förening  bildades i Stockholm i mars 1993. Dess syfte är att väcka intresse för den katolska kyrkans historia i Sverige. Strävan är att dokumentera församlingarnas och stiftets moderna historia.

Föreningen vill också främja bevarandet och levandegörandet av det svenska katolska kulturarvet.

Katolska kyrkan har församlingar från Ystad i söder till Luleå i norr, från Visby i öster till Göteborg i väster och föreningen har medlemmar spridda över hela landet.

Ett av föreningens stora projekt är att försöka få till stånd ett stiftmuseum genom att ta tillvara gamla föremål som inte längre är i bruk. Dessa visar på skiftande liturgiskt bruk och gudstjänstliv.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, såväl enskilda personer som församlingar och andra organisationer.

Ordförande är Per Höjeberg och vice ordförande är S:ta Eugenias egen p. Klaus Dietz.

Tidskriften Arv och minne

Föreningen ger ut tidskriften Arv och minne två gånger per år, som hitintills kommit ut med trettio nummer. I denna tidskrift finns historiskt intressanta artiklar om församlingar och präster, om klosterliv och vallfärder, om enskilda personer som varit verksamma i Katolska Kyrkan och rapporter om föredrag och sammankomster.

Ordförande

Katolsk Historisk Förening

Besök förenings hemsida

Föreningen har en omfattande hemsida med information om föreningen, möten, historia och dess församlingar.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.