Äktenskap

Äktenskap

”I äktenskapets förbund bildar man och kvinna en gemenskap som skall vara hela livet. Enligt sina naturliga egenskaper är det instiftat för parternas väl liksom för att föda och uppfostra barn. För döpta människor har Herren Kristus upphöjt detta förbund till värdigheten av ett sakrament.”

(Katolska kyrkans katekes, nr 1601)

Vigsel och förberedelse

De som vill ingå äktenskap bör minst tre månader före planerad vigsel vända sig till en präst (sex månader krävs för vigsel utomlands som ska förberedas i Sverige). Det är viktigt att först komma överens med prästen om ett lämpligt datum för vigseln och sedan efter hans anvisningar se till att kyrkan bokas. Först därefter kan tidpunkt för bröllopsfest etc. slutgiltigt bestämmas.

Om både mannen och kvinnan är katoliker ska förberedelsen för äktenskapet ske i den församling där kvinnan bor. Brudparet kallas till flera samtal med prästen som ska viga paret eller förbereda dem för vigsel utomlands. Kyrkan vill förvissa sig om att de par som vill gifta sig katolskt är mogna människor som vet vad de gör och vad äktenskapet innebär.

Paret kan sedan tillsammans delta i en kursdag anordnad av Stockholms katolska stifts familjepastorala team. Det finns också möjlighet till digital äktenskapsförberedelse på både svenska och engelska. Paret ser då tillsammans tre 20-minuters videofilmer (två på engelska med svensk text, en på svenska). För anmälan till kursdag, videofilmer och utförliga instruktioner, se länk till Katolska pedagogiska nämndens (KPN) webbplats i högerspalten.

Blanketter och intyg

– Hindersprövningsintyg från det lokala skattekontoret, ej äldre än 4 månader på vigseldagen.

Den katolska parten:
– Registreringsintyg från hemförsamlingen (om denna inte är S:ta Eugenia).
– Status liber från dopförsamlingen, ej äldre än 6 månader på vigseldagen.

Den icke-katolska parten:
– Registerutdrag ur församlingsregistret, för medlem i Svenska kyrkan.

– Utdrag ur kyrkoboken från Stadsarkivet, för icke medlem i Svenska kyrkan.

Av intygen/utdragen ska framgå datum och plats för dop samt dopförrättare.

För icke döpt krävs tillstånd från biskopen för att få vigas katolskt.
– Personbild (ej personbevis!) ur folkbokföringen, utfärdat av Skatteverket.

Länkar

Katolska pedagogiska nämndens (KPN) webbplats

Att läsa om vigsel och äktenskap

Vi ska gifta oss. Frågor och svar om katolsk vigsel.
Utgiven av KPN.

Det går också att få ett häfte från pastorsexpeditionen.

Katolska Kyrkans katekes. Artikel 7, Äktenskapets sakrament, nr 1601 ff.

P. Dominik Terstriep S.J.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.