Katastrofkontot

Hjälp till utsatta människor

Om Katastrof- och utvecklingskontot

Katastrof- och utvecklingskontot (Kontot) är sedan år 1983 församlingens organ för utvecklingssamarbete. Det är en av många verksamheter i församlingen som i handling omsätter Jesu uppmaning att vi ska älska varandra så som han själv har älskat oss (Joh 15:12). Kontot leds av en styrgrupp och organiseras genom de stadgar som beslutas av församlingens Kyrkoråd.

Kontots intäkter utgörs huvudsakligen av kollekter, särskilt i samband med högtiderna jul och påsk samt Eugeniadagen. Särskilda kollekter i samband med barnens första heliga kommunion och ungdomskonfirmationen tillfaller också Kontots verksamhet. Testamenterade medel, mässtipendier (frivilliga gåvor till prästerna i samband med vissa förrättningar) med mera är också av central betydelse för verksamheten. För spontana gåvor anges betalningsuppgifter ovan.

Så fördelas stödet

Enligt sina stadgar förmedlar Kontot dels humanitärt stöd vid akuta nödsituationer runt om i världen, dels stöd till mer långsiktiga internationella utvecklingsprojekt. Om särskilda skäl föreligger kan Kontot även lämna stöd till utländska katolska församlingar för det grundläggande församlingsarbetet.

Kontot förmedlar bistånd av humanitära skäl och endast med människors behov i åtanke, oavsett deras livsåskådning eller nationalitet eller dylikt. I egenskap av att vara en katolsk församlingsbaserad verksamhet förmedlas stödet framförallt via katolska organisationer. De senaste åren har Kontot förmedlat bistånd till bland andra följande mottagare och projekt:

Humanitära insatser i Ukraina med anledning av det ryska angreppskriget

Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Filippinerna

Utbildning och annat stöd till internflyktingar i Irak

Stöd till skolverksamhet och översvämningsoffer

Ge ett bidrag – swisha en gåva!

Läs av QR-koden med kameran i din telefon i Swish-appen (finns i Apples App Store eller i Google Play).

Du kan också manuellt skriva in vårt Swish-nummer direkt i Swish-appen. Ange då gärna ”Katastrofkontot”.

Stort tack för ditt bidrag!

Katastrofkontots styrgrupp

För närvarande består Kontots styrgrupp av följande medlemmar (i bokstavsordning):

Ebba Bourghardt
Per Fröberg
Per Höjeberg
Margareta Kellner Solli
Christoffer Wedebrand
Carin Zetterlund

Kontakta ordföranden, Christoffer Wedebrand, om du har några frågor eller vill framföra synpunkter:
072-232 83 76
christoffer.wedebrand@gmail.com

Vill ni veta mer om katastrofkontot kan ni ladda ner broschyren genom att klicka nedan [PDF, 25 kb].

Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias katastrof- och utvecklingskonto för perioden 1 jan-31 dec 2022 [PDF, 25 kb].

Du kan stödja arbetet i S:ta Eugenia genom

Saknar man kontanter till söndagskollekten, konserter etc, går det bra att swisha pengar efter mässan, skriv då gåva i meddelandefältet.

Ett månatligt stöd genom stående överföring från din bank till Plusgiro 514 45-5 (det är lika enkelt som autogiro och billigare, utan autogiroavgiften).
Församlingen får också viktiga bidrag genom arv. Du kan tänka på S:ta Eugenia i ditt testamente.
Endast 20 kr mer från varje person i kollekten skulle täcka kostnaderna till exempel för barnundervisningen eller ungdomsarbetet.

Varje gåva är viktig för oss och hjälper oss att nå vårt mål att göra vår församling till en öppen mötesplats dit alla är välkomna och att erbjuda verksamheter med hög kvalitet till så många som möjligt.

Använd Plusgirokonto 514 45-5.

Genom S:ta Eugenias Katastrof och Utvecklingskonto kan du stödja biståndsprojekt för utsatta människor i fattigare länder.
Använd Plusgirokonto 479 16 67-1.

Till församlingen söker sig dagligen många människor som lever i ekonomisk utsatthet för hjälp med mat. Dessvärre är efterfrågan högre än tillgångarna i matförrådet. Under året samlas mat in under specifika mässor, men vi tar mer än gärna emot donationer av hållbar mat eller presentkort till livsmedelsbutiker löpande. Lämna gärna in era donationer till pastorsexpeditionen under öppettiderna:

Mån 9-13
Tis 14-17
Ons 9-13
Tors 9-14
Fre stängt

Skänk hållbar mat eller presentkort till livsmedelsbutiker!

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.