Vigning

Vigning

”Vigningen är det sakrament genom vilket den sändning som Kristus har anförtrott åt sina apostlar fortsätter att fullgöras i kyrkan ända till tidens slut: det är alltså den apostoliska tjänstens sakrament.”

(Katolska kyrkans katekes, nr 1536)

Jesus utsåg tolv apostlar och gav dem makt och myndighet att undervisa i hans namn. Denna makt har förmedlats till biskoparna, apostlarnas efterträdare, och de förmedlar den vidare när de viger präster och diakoner till sina medhjälpare.

Genom vigningens sakrament får kyrkan sin yttre struktur, sin synliga gemenskap och sin enhet tiderna igenom. (Vigningens sakrament, Katolskakyrkan.se).

Har du tankar eller frågor om att bli präst? Besök gärna kallad.se, webbplats för Arbetsgruppen för stiftsprästkallelser. Där finns också information om kallelsereträtter. Klostersystrar och -bröder (nunnor och munkar) tar också emot en vigning, men den ingår inte i vigningens sakrament. Däremot vill kyrkan ge vägledning till den som känner en kallelse till ordenslivet.

Stockholms katolska stifts ungdomspastorala team erbjuder bl a kallelsereträtter. Sök på katolskakyrkan.se och studieförbundet Bildas webbplats bilda.nu.

Länkar för vidare läsning om vigning

P. Dominik Terstriep S.J.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.