Blanketter & intyg

Blanketter & intyg

Anmälan om dop

01 – DH110, Anmälan om dop [Pdf, 383 kB]

För att registrera sig

01 – DH510, Uppgifter till medlemsregistret [Pdf, 460 kB]

Form to register in the parish (English)

01 – DH510, Uppgifter till medlemsregistret (English) [Pdf, 127 kB]

För att bli knuten till församlingen

Blankett för att bli knuten till församlingen [Pdf, 63 kB]

För att begära registreringsbekräftelse

Blankett för att begära olika typ av intyg [Pdf, 143 kB]

För att få dispens från kyrkoavgift

Blankett för ansökan om dispens, 2023 och fram [Pdf, 201 kB]

För att utträda

04 – DH513, Ansökan om utträde [Pdf, 286 kB]

För att återinträda

08 – DH517, Ansökan om återinträde [Pdf, 272 kB]

Upptäck vår församling

S:ta Eugenia i korthet

Varje katolsk församling har antingen ett pastoralråd och ett ekonomiråd eller ett gemensamt kyrkoråd (vilket gäller för S:ta Eugenia sedan våren 2022 då vi slog ihop det tidigare pastoralrådet och ekonomirådet).

Kyrkoherden är enligt församlingsordningen ordförande i kyrkorådet. Rådet utser därutöver en vice ordförande. Mandatperioden för kyrkorådet är 2022-2026.

Verksamhetsberättelse

Klicka HÄR för att läsa församlingens verksamhetsberättelse för år 2021.

Personuppgifter och GDPR

Här kan du läsa mer om S:ta Eugenias arbete med integritet och medlemsregistret m.m.
Ladda_hem

Församlingens kallelse

  • Vi i S:ta Eugenia utgör en mångkulturell katolsk församling i Stockholm
  • Vår församlings huvud är Kristus som bygger upp oss till sin kropp genom en levande liturgi
  • och förnyar oss genom sitt ord och Kyrkans sakrament
  • Vi är en trons gemenskap, utsänd till att förkunna Kristus i dialog med omvärlden
  • Vi skall förmedla Guds kärlek till dem som söker och till dem som är utsatta i världen
  • Vi öppnar oss för Andens gåvor
  • Vänskap, lyhördhet och frimodighet skall känneteckna vår gemenskaps vittnesbörd
Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.