Begravning

Begravning

”Alla sakrament … har den sista påsken som ett Guds barn firar, nämligen den påsk som låter detta Guds barn genom döden gå in i Guds rikes liv, som mål. Så uppfylls det som detta Guds barn bekände i tro och hopp: Jag förväntar de dödas uppståndelse och den kommande världens liv … Begravningen är för den avlidne varken ett sakrament eller … en sakramentsliknande handling … men en kyrklig liturgisk handling”.

 (Katolska kyrkans katekes, nr 1680, 1684)

Begravning

När begravning ska ordnas för en avliden som varit katolik är det lämpligt att först vända sig till en begravningsbyrå. Byrån kontaktar sedan kyrkoherden i den katolska församling där den avlidne bott, eller varit aktiv. Någon av församlingens präster åtar sig sedan begravningen. De anhöriga kan också själva höra av sig till församlingen, eller en viss präst som man känner eller som haft kontakt med den avlidne. Det är mycket viktigt att börja med att avtala tid med prästen och först därefter, genom begravningsbyrån, boka en tid i ett begravningskapell.

I S:ta Eugenia församling äger de flesta begravningar rum i S:t Josefs kapell på Katolska kyrkogården i Solna. Endast i undantagsfall förrättas begravningar i kyrkan. Har man väldigt många begravningsgäster kan det finnas möjlighet att låna eller hyra något av Svenska kyrkans större kapell, t. ex. Norra kapellet på Norra kyrkogården.

Medlem i Katolska kyrkan?

Om den avlidne varit registrerad medlem i Katolska kyrkan är begravningen kostnadsfri. Katoliker som inte varit registrerade i någon katolsk församling kan ändå få en katolsk begravning. Församlingen tar då ut en avgift på 2500 kr. Personer som själva valt att utträda ur Katolska kyrkan som medlemmar ska inte begravas katolskt.

Gravsättning

Många katoliker önskar fortfarande jordbegravning, men kremering blir alltmer vanlig. Det är tillåtet förutsatt att det inte bryter mot den avlidnes önskan. Askan efter kremeringen ska läggas till vila i en grav, så att anhöriga och andra troende kan finna personens kvarlevor för tacksägelse för personens liv, och bön för hans eller hennes själ. Det är inte tillåtet att askan efter en avliden katolik sprids på land, i luften eller till sjöss, och inte heller att urnan med aska förvaras i hemmet.

För att boka en gravplats på Katolska kyrkogården i Solna kontaktas Katolska kyrkogårdsförvaltningen. Dit kan man också vända sig för andra frågor som rör begravning och gravsättning.
Telefon: 08-611 12 29
E-post: info@katolskakyrkogarden.se
Webbplats: katolskakyrkogarden.se

För att boka gravplats på Skogskyrkogården i Enskede (katolskt gravkvarter finns där) eller på någon av Stockholms allmänna gravplatser kontaktas Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.
Telefon: 08-508 301 00
Webbplats: begravning.stockholm

Att läsa om katolsk begravning

Katolska Kyrkans katekes. Den kristna begravningen. Nr 1680-1690. Katolska biskopsämbetets webbplats.

Katolska kyrkogården

Skogskyrkogården

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.