Undervisning Åk 7-9

Trosundervisning för barn och ungdomar i årskurs 7-9

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2023/24

Trosundervisningen har kommit igång och anmälan för det innevarande läsåret är nu stängd. De som av särskilda skäl inte kunnat registrera sig i tid ombeds att kontakta p. Jörg Nies omgående.

Undervisningen för läsåret 2023/24 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som knuten, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade knutna.

OBS! Alla undervisningsgrupper är nu fullsatta och vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot fler barn i år.

Att notera

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10.00-12.00 följt av undervisningsmässa 12:15-13.00 ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11.00-11.20.

För frågor och kontakt gällande högstadiets undervisning: barnungdom@sankaeugenia.se.

Kontaktperson

p. Jörg Nies

Var vi finns

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.