Bikt

Om bikten

”Hela verkan av boten består av att föra oss tillbaka till Guds nåd och förena oss med honom i innerlig kärlek. Det sakrament som åstadkommer försoning med Gud medför verklig andlig uppståndelse, ett återställande av Guds barns värdighet.”

(Katolska kyrkans katekes, nr 1468)

Bikten kallas också botens eller försoningens sakrament. Människan försonas med Gud när det kristna livet har skadats. Jesus gav sina lärjungar, apostlarna, makt att förlåta synder. Den makten har sedan förmedlats vidare av kyrkan fram till dagens biskopar och präster.

Den som uppriktigt ångrar sin synd, bekänner den och vill bättra sitt liv får alltid Guds förlåtelse. På Kristi uppdrag löser prästen den biktande från alla synder.

Du kan bikta dig i biktrummen i Mariakapellet kl. 17.00-17.45 måndag-fredag och 30 minuter före alla söndagsmässor (förutom mässan kl. 8.00). Du kan även kontakta en präst för att boka tid för bikt.

Kontakta en präst

p. Dominik Terstriep S.J.
Kyrkoherde

p. Stefan Dartmann S.J.
Präst

p. Thomas Idergard S.J.
Präst

p. Klaus Dietz S.J.
Präst

p. Mikael Schink S.J.
Präst

p. Jörg Nies S.J.
Präst

p. Rainer Carls S.J.
Präst

Lukas Kraus
Kaplan

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.