Predikningar

Guds rike (Palmsöndagen (B), 2021-03-28)

Pater MIKAEL SCHINK S.J.
Palmsöndagen (B)
2021-03-28, S:ta Eugenia katolska församling

 

+ Kära bröder och systrar i Kristus

Det gamla förbundets profeter hade förutsagt att ”Davids son” skulle komma som en rättfärdig konung över sitt folk. ”Ditt hus och ditt konungadöme skall bestå inför dig till evig tid; ja, din tron skall vara befäst för evig tid,” skriver profeten Samuel (2 Sam 7:16).

I Sakarja kan vi läsa att den nye konungen skall komma ridande på en åsna: ”Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle” (Sak 9:9).

I evangeliet hör vi hur profetian går i uppfyllelse. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen och skar kvistar av träden, som de strödde på vägen. Och folket ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” (Mark 11:9–10).

Kristus, den smorde, Davids son, den rättfärdige Konungen, vars kungadöme skall vara för evigt, rider in i Jerusalem. Han kommer för att krönas. Men som han säger till Pilatus är hans rike inte av denna världen (Joh 18:36). Johannes noterar det redan i första kapitlet av sitt evangelium: ” Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom.” (Joh 1:11)

Det förebådas av åsnan. Herren rider inte in i Jerusalem på en ståtlig hingst, utan på en enkel och anspråkslös åsna. Han kommer för att krönas inte med en krona utan med törnen. På korset kommer vi kunna läsa: Iesus Nazarenus, rex Iudaeorum, Jesus från Nazerat, judarnas konung. Så kommer det gamla testamentets profetior att gå i uppfyllelse.

Men det är inte något nederlag för Herren, utan det har varit Guds plan från världens begynnelse att sända sin Son till världen för att dö för människors synd och så upprätta ett kungadöme som skall bevaras till evig tid, ett kungadöme som inte är av denna värld.

Men vad är det för kungadöme Herren talar om? Vad innebär egentligen ”Guds rike”, det rike som Kristus så ofta hänvisar till i evangelierna? I Romarbrevet kan vi läsa att hans kungadöme består i ”rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande” (Rom 14:17). Det är nådens osynliga kungarike som Herren grundar. Från korset strömmar alla nådegåvor ut, som vattnet och blodet ur Kristi sida.

Men Herrens kungarike tar också synlig gestalt i hans Kyrka, den Katolska Kyrkan, som är hans mystiska kropp. Genom tron och sakramenten har blivit inlemmade i Jesus Kristus och medlemmar i hans Kyrka.

Under denna vecka betraktar Kyrkan Herrens lidande. På så sätt får vi genom stilla veckans böner, andakter och gudstjänster del i korsets mysterium. På så sätt strömmar Kristi lidande och kors in i hans lemmar och förmedlas till oss.

Låt oss därför vända oss till Kristus som skall bli korsfäst och be honom att vi kan ta emot honom med jubelrop och glädje såsom Jerusalemborna, men också att vi kan förbli honom trogna och under den kommande vecka förena oss med honom och följa honom ända till korset. + Amen

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.