Predikningar

Första söndagen i fastan – Andens kraft

1 FaSö (c )
6 mars 2022, kl 8.00

Dopet i Jordan betydde mycket för Jesus. Han omgavs av Treenighetens gemenskap men han förstod också sin kallelse och livsväg: nedsänkandet i Jordans vatten som antydde undergång och död, samt uppstigandet ur vattnets djup som symboliserade hans uppståndelse och härlighet.

Med denna starka upplevelse drog Jesus sig tillbaka till öknens ensamhet. Han ville fundera över sin kallelse och förbereda sig för sin livsuppgift.Vad väntade honom under ökenvistelsen? Hunger och inre anfäktningar.Men valde Jesus själv denna intensiva frestelse? Nej, det var Guds Ande som ledde honom i öknen – så står det i evangeliet.
Vilken lärdom kan vi dra av detta?
När vi får yttre problem – hunger, sjukdom, katastrofer – eller inre problem – trostvivel, depression, själens dunkla natt – då KAN det vara Gud som prövar oss. Vi bör inte skylla på omständigheter, på andra människor eller på oss själva. Det kan vara den Helige Ande som prövar oss som ger oss en chans: att fundera över vår kristna kallelse och följa Jesu exempel – i Andens kraft.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.