Predikningar

Allhelgonadagen

Allhelgonadagen 2023

Helgonen som gudsmysteriets grammatik

Den troende lever medvetet av kontakten med Gud, Ja, längtar efter att få kontakt med Gud. Hon eller han klarar sig inte utan denna kontakt som förmedlas på många sätt. Kontakt är liv, eftersom kontakt är relation. Och relation är det första, det som allting börjat med; inte bara vårt personliga liv utan vårt kosmos i stort. Allt går tillbaka på och allt har blivit till i den relation som är den treenige Guden; Fader, Son och helig Ande.

Inte bara de troende lever av kontakten med Gud. Det gör också de som ställer sig likgiltiga eller avvisande till tron, eftersom Gud från tidens och rummets början är med i allting som finns. Gud har delat med sig i skapelsen, som är hans första ord till människan. Allt som finns återspeglar hans ordning, förnuft, skönhet och gemenskap. Gud, gemenskapen mellan Fadern och Sonen i den helige Ande, har i sig själv utrymme för det annorlunda. Berör vi något skapat hänvisas vi till honom. Han är inte identisk med det skapade men kan finnas i allt skapat. Han är inte identisk med det skapade, eftersom det inte kan finnas relation i det identiska. Han är Gud och vi är människor. Så är det tänkt. Så ska det förbli. En underbar och utmanande relation.

Gud har kontakt med oss från början genom skapelsen. Det som gällt från begynnelsen har blivit uppenbart i Jesus Kristus. Var hans Ord i begynnelsen fördolt i allt som finns till, så har det vid tidens fullbordan visat sig i öppen dager. I människosonen säger Gud allt han har att säga till människan. Gudsmysteriet har blivit synligt i honom, och vi har sett hans härlighet. I Kristus har det en gång för alla blivit tydligt att Gud inte nöjer sig med sin inbördes gemenskap, utan att han vill dra oss in i sin gemenskap. Han vill dela med sig av sin översvallande kärlek.

Gud tar kontakt med oss genom skapelsen, Jesus Kristus och i kyrkans sakrament – Jesu förlängda närvaro i tiden. Detta är vad helgonen levde av. Helgonen är ytterligare ett sätt som Gud använder för att få kontakt med oss. Helgonen var inte felfria, men de ville lyda Gud, låta sig dras in i hans gemenskap, hänge sig åt honom helt och hållet i kontemplation och handling. Ser vi på helgonen kan vi se hur Gud verkar i världen och vem han är. Helgonen är grammatiken av det gudsmysterium som har visat sig i Kristus. De förklarar detta mysterium för varje tid på nytt genom sitt liv, vad de säger och gör. Varje helgon lyfter fram en del av mysteriet och visar hur man kan leva det mot en konkret tids bakgrund. Ser vi på helgonen och det de gjort och sagt förstår vi bättre vad Gud genom Kristus har gjort och sagt. Och det kan hjälpa oss att hitta vårt sätt att efterlikna Kristus i vår tid.

Låt oss tacka Gud för denna sky av vittnen som skänker oss hopp: ett liv i Kristi efterföljd är möjligt och vackert, om än inte alltid lätt; ett liv i Kristi efterföljd leder oss till himmelen, fulländningen, härligheten, fullkomlig gemenskap med Gud och i honom med allt skapat.

Dominik Terstriep S.J.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.