Församlingsnyheter

Här kan du se inspelning av Ekocid- en lag mot storskalig miljöförstörelse

Här kan du se inspelning av ”Ekocid- en lag mot storskalig miljöförstörelse” Katolskt Forum den 4 februari 2021.

Zoompanelsamtalet: Zoompanelsamtal- Ekocid

Obs – de första 5 min saknas, men bestod av denna inledning:

Varmt välkomna till en kväll om Ecocid– en lag mot storskalig miljöförstörelse.  Under åren har vi inom ramen för Katolskt Forum diskutera människans förhållande till skapelsen och den ekologiska kris vi alla befinner oss i.  2015 kom påvens encyklika Laudato – angående omsorgen om vårt gemsamma hem – där påven Fransciskus slår fast att den ekologiska krisen   är verklig,  att krisen är starkt förbunden med social orättvisa och att det är alla katolikers ansvar att agera på det. Efter 2015 har vi i Katolskt Forum haft en rad seminarier och samtal om klimat- och miljöfrågan. Den här kvällen kan ses som en naturlig fortsättning på de samtalen. Organisationen End Ecocide Sweden arbetar för att göra ekocid till ett internationellt brott. Borde inte en lagstiftning mot storskalig miljöförstörelse – ekocid – vara en självklarhet? Och även en självklarhet ur ett kristet perspektiv? Vi kommer att inleda kvällen med att kardinal Arborelius berättar kring det internationella bordssamtalet om ekocidlagstiftning han deltog i vid riksdagen i oktober 2020. Därefter följer panelsamtalet.

Kvällens talare:

Pella Thiel (ordförande End Ecocide Sweden),  

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt SU och Föreståndare Stockholms miljörättscentrum 

Hans eminens kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm 

Moderator: Sofia Rosshagen

Definition av Ekocid: 

Ekocid är: 

En allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem. 

Med ekocidlag avser vi:  

att allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen. 

————————————–

Rörelsen End Ecocide arbetar för att göra storskalig miljöförstörelse till ett internationellt brott. På liknande sätt som folkmord; genocid, är ett brott, bör det vara förbjudet att förstöra jorden; ekocid, alla levande varelsers livsförutsättning. Märkligt nog är ekocid förbjudet i krig, men än så länge inte i fredstider.

 

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.