Predikningar

Mässa vid årets slut 2020

MÄSSA VID ÅRETS SLUT 2020

2020 år efter Kristi födelse – ett nådens år

I den judiska kalendern är det år 5780 sedan världens skapelse

Påvens Franciskus åttonde regeringsår och kardinal Anders Arborelius 22 år som stiftets biskop

 

Januari

Massutbrott av corona-viruset i Wuhan/China, viruset sprids vidare till andra delar av världen. – Herre, hjälp alla som drabbats av viruset, de sjuka och de sörjande.

De värsta skogsbränderna härjar i Australien sedan urminnes tider. – Herre, hjälp den mänskliga gemenskapen att förvalta det arv du givit oss i enlighet med din vilja.

Storbritannien lämnar den Europeiska Unionen. – Herre, låt människorna i Europa leva i grannskapens goda anda.

Barnkonventionen blir svensk lag. – Herre, bistå alla barn som har det svårt, ge dem en bra uppväxt och det de behöver för sin andliga och kroppsliga uppfostran.

Minst 41 personer dödas i en jordbävning i östra Turkiet. Senare dödsoffer pga jordbävningar bl.a. i Kroatien och Grekland. – Herre, hjälp alla människor som drabbats av naturkatastrofer.

Naturvetare bekräftar att dinosaurierna utdog pga. ett meteoritinslag inte pga. vulkanutbrott. – Herre, upplys naturvetarnas förstånd för att deras forskning ska kunna gynna mänsklighetens bästa.

Församlingens äldre firar julfesten tillsammans. – Herre, var nära alla äldre som framför allt under detta år känner sig ensamma och utsatta.

Ministranterna är på lägret. – Herre, välsigna våra ministranter som tjänar dig i liturgin. Hjälp dem att bevara den skatt de får erfara i varje mässa.

Möte med Stadsbyggnadskontoret: ett av de många som hölls under hela året. – Herre, ge alla som planerar byggprojektet vishet och uthållighet.

Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, gästar församlingen i samband med ekumenisk bönevecka och Livshistoria & insikter. – Herre, hjälp alla kristna att inte tröttna på vägen mot en större enhet i dig.

 

Februari

11 personer dödas i ett terrordåd i staden Hanau i Tyskland. – Herre, var nära alla dem som skadats i samband med höger- och vänsterextrema terrordåd.

Påven publicerar dokumentet efter Amazonas-synoden. – Herre, stöd alla ansträngningar för att människornas miljö ska bevaras.

Rabbinen Ute Steyer gästar församlingen med temat »Gud i tider av ofärd«. – Herre, bistå judarna, våra äldre bröder och systrar, i sin utsatthet i många länder.

Stridigheterna i den etio-eritreanska församlingen fortsätter trots en del medlingsförsök. – Herre, skapa frid och endräkt i din kyrka.

Sr. Siluana från Mariavall ger församlingen en fastereträtt. – Herre, välsigna alla systrar som vigt sina liv åt dig.

Kirk Douglas dör i en ålder av 103 år, Olof Thunberg i en ålder av 94 år

 

Mars

Världshälsoorganisationen klassar utbrottet av coronavirus som en pandemi. Samma dag bekräftas det första dödsfallet orsakat av covid-19 i Sverige. – Herre, var nära alla dem som vårdar de sjuka och dem som måsta fatta tunga beslut för att hantera pandemin.

New York-börsen noterar det största raset sedan finanskrisen 2008. Raset kopplas bland annat till det pågående coronavirusutbrottets påverkan på världsekonomin. – Herre, bistå alla dem som har förlorat sitt arbete, vars företag har gott i konkurs och som ekonomiskt har hamnat i misär.

Den s.k. Guldbron anländer till Stockholm. – Herre, hjälp stockholmarna att överbrygga sociala och kulturella skillnader.

Påven ber ensam framför pestkrucifixet på den tomma Petersplatsen och ger i ösregnet välsignelsen urbi et orbi. – Herre, välsigna påven Franciskus i sitt universella uppdrag att leda Kyrkan.

Vatikanen öppnar det påvliga arkivet 1939 till 1958, det vill säga påven Pius XII:s pontifikat. – Herre, lär oss att låta oss konfronteras med kyrkans historia.

Den 12 mars hölls ett sista evenemang inom Katolskt forum. Alfred Delp – i serien »Gud i tider av ofärd«. Alla andra evenemang ställs in med anledning av corona-epidemin. – Herre, gör oss kreativa även i tider då vi inte längre möts fysiskt.

Församlingen söker en ny Café-idkare efter det att Stadsmissionen inte ville förlänga avtalet. I juni skriver församlingen ett avtal med en ny – den gången – privat entreprenör. – Herre, gör Café Eugenia till en mötesplats mellan staden och kyrkan.

Församlingen startar en hjälpverksamhet för isolerade. Volontärer ställer sig till förfogande för att handla och samtala. – Herre, välsigna allas insatser och belöna dem som ställt upp.

Prästen, skalden och politikern Ernesto Cardenal dör i en ålder av 95 år, FN:s före detta generalsekreterare Xavier Perez de Cuellar i en ålder av 100 år, Max von Sydow in ålder av 90 år, Kompositören Krzysztof Penderecki i en ålder av 86 år

 

April

För 500 år sedan dog målaren Rafael. – Herre, inspirera konstnärerna att uttrycka ditt mysterium.

Palmsöndagsmässan sänds för första gången live. Livesända mässor blir en rutin i S:ta Eugenia. – Herre, hjälp alla som inte kan komma till kyrkan att via de sända mässorna hålla kontakt med dina mysterier och kyrkan.

Trots corona-betingade begränsningar firar församlingen de tre heliga påskdagarna: 50 deltagare plus medverkande är tillåtna. – Herre, låt oss leva i förtröstan på din Sons död och uppståndelse för vår skull.

PO Enquist dör i en ålder av 85 år, Maj Sjövall i en ålder av 84, Kerstin Meyer i en ålder av 92 år.

 

Maj

Andra Världskriget slutade för 75 år sedan. – Herre, låt det förödande kriget också i fortsättning vara ett manande tecken och stärk alla försök för att undvika och avsluta krig.

Påven Johannes Paulus II:s 100-års födelsedag. – Herre, gör den heliga påvens andliga arv levande i de troendes hjärtan.

Första kommunion och konfirmation är uppdelade på många vardagsmässor för att inte överskrida det tillåtna antalet mässbesökare. – Herre, välsigna alla kateketer som utbildat våra barn och ungdomar.

Kristina Lugn dör i en ålder av 71 år.

 

Juni

FN grundades för 75 år sedan. – Herre, stärk alla försök att lösa mänsklighetens stora utmaning i samförstånd och respekt.

Afroamerikanen George Floyd dödas under ett våldsamt polisingripande. En världsvid rörelse sätter igång som uppmärksammar rasismen. – Herre, hjälp att ingen blir förfördelad pga. ras, härkomst och religion.

Åklagare Krister Petersson pekar ut Stig Engström, även känd som ”Skandiamannen”, som misstänkt gärningsman i mordetOlof Palme 1986 och lägger samtidigt ner mordutredningen. – Herre, bistå polisen i sitt uppdrag att skapa ett tryggt samhälle.

Kristi-lekamens-processionen utgår. – Herre, hjälp alla troende att fördjupa gemenskapen med dig i Kristi kropp och blod så att de alltmer växer samman med dig.

En grupp inom den judiska församlingen håller en gudstjänst på kyrkans tak med blick på synagogan. – Herre, låt alla gudstroende vittna om ditt outgrundliga mysterium och ställa upp för sin tro.

Författaren Carlos Ruiz Zafón dör i en ålder av 55 år.

 

Juli

Hagia Sophia kyrkan i Istanbul förvandlas till moské. – Herre, hjälp oss att söka vägar till samförstånd mellan olika religioner.

Stiftet köper Akalla kyrka åt den syrianska missionen. – Herre, gör denna kyrka till ett hem för våra orientaliska bröder och systrar.

Ennio Morricone dör i en ålder av 91 år.

 

Augusti

75-årsdagen av atombombningen av Hiroshima. – Herre, stärk alla initiativ till nedrustning.

Explosionerna i Beirut 2020: Minst 220 personer omkommer och 5000 skadas då två explosioner inträffar i Libanons huvudstad Beirut. – Herre, låt beslutsamheten mot korruption och dåligt regerande växa överallt i världen.

I Vitryssland börjar protester efter det manipulerade presidentvalet. – Herre, stöd alla människor som lever i diktatoriska och totalitära system.

Rumänien introducerar en årlig minnesdag för förföljda kristna. – Herre, gör alla kristna solidariska med våra förföljda bröder och systrar för att de inte ska känna sig övergivna.

Våldsamma upplopp sker i Rosengård i Malmö efter att det danska högerextrema partiet Stram Kurs genomfört en otillåten koranbränning och en manifestation mot islam i staden. – Herre, inge alla som bor i detta land, respekt för de andras tro.

Filosofen Hegel föddes för 250 år sedan. – Herre, inspirera alla filosofer och tänkare till att söka sanningen.

Ronny Elia vigs i S:ta Eugenia av biskop Anders till diakon. – Herre, välsigna diakon Ronny och hans familj.

Peter Fresmann avtackas i församlingen och flyttar till jesuiterna äldreboende i Berlin. – Herre, belöna p Fresmann för allt det goda han gjort under sina 57 år i Sverige.

Församlingens pastoral- och ekonomiråd håller sitt uppstartsmöte – det här året digitalt. – Herre, välsigna rådsmedlemmarnas idéer, beslut och outtröttliga insats.

Diakon Stefan Nordström avtackas efter 17 års tjänst i S:ta Eugenia. – Herre, låt det goda som diakon Stefan sått i församlingen gå upp och bära frukt.

 

September

Stridigheter uppstår mellan Armenien och Azerbajdzjan i Nagorno-Karabach, vilket föranleder införandet av undantagstillstånd och militär mobilisering i båda länderna. – Herre, bryt ner fiendskapens ande och inge människorna fridens tankar.

Den kaldeiska missionen flyttar sin verksamhet från S:ta Ragnhilds kapell till Tensta kyrka. – Herre, hjälp kaldéerna att bevara sitt unika arv och hjälp oss att vara synligare i förorterna.

 

Oktober

Påven Franciskus publicerar socialencyklikan Fratelli tutti. – Herre, låt oss aldrig tröttna i strävan att skapa rättvisa levnadsförhållanden för alla människor.

Författaren och journalisten Ingrid Carlberg samt författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg väljs in som ledamöter i Svenska Akademien. – Herre, hjälp alla kulturskapande att främja det goda, sköna och sanna.

Tre personer dödas av en gärningsman i kyrkan Notre Dame  i Nice, Frankrike i ett islamistiskt terrordåd. – Herre, tag upp i ditt rike alla som dödats för sin tros skull.

Församlingens årsmöte hålls med både fysisk och digital närvaro. – Herre, hjälp församlingen att växa i djup och antal för att många ska få del av det goda du berett åt oss.

Alla volontärer får en boken Liturgins tecken av Anders Piltz som tecken på tacksamhet hemskickat. – Herre, stärk församlingens gemenskap, kreativiteten och initiativen för att S:ta Eugenia alltmer ska bli hjärtat av Stockholm.

Sean Connery dör i en ålder av 90 år, Jan Myrdal dör i en ålder av 93 år.

 

November

Presidentvalet äger rum i USA. Efter många turer kring rösträkningen blir Joe Biden förklarad till segrare. – Herre, inge alla beslutsfattare klokhet och mod, mått och rättvisa.

Traditionsenligt firar biskop Anders Kristus Konungens högtid med församlingen. – Herre, välsigna vår biskops outtröttliga insats för sin hjord; giv honom kraft och uthållighet.

Sven Wolter dör i en ålder av 86 år, Diego Maradona i en ålder av 60 år.

 

December

Vaccination mot Covid-19 i Sverige påbörjas. – Herre, låt oss inte bara lita på tekniska lösningar i krisen utan också förnyas i anden.

Beethovens 250-års födelsedag. – Herre, låt musiken leda oss till dig och uppfylla vår själ med glädje.

Sofia Rosshagen, programansvarig för Katolskt forum, avtackas efter 19 års tjänstgöring i församlingen. – Herre, välsigna Sofias arbete i S:ta Eugenia och hennes nya tjänst.

John Le Carré dör i en ålder av 89 år.

 

Församlingens statistik (2019 inom parentes)

Genom dopets sakrament har i Kyrkans gemenskap upptagits 107 (150, -28 %) barn och 7 (9, -22%) vuxna. – Vi ber dig Herre: Låt de lära känna dig som en klippa i alla livets skiften.

Genom äktenskapet sakraments har förenats 13 (21, -38 %) par: – Vi ber dig Herre: Ge dem trofasthet, uthållighet och glädje att leva tillsammans.

Genom konfirmationens sakraments har utrustats med den helige Ande 103 (105, -2 %) ungdomar och 16 (47, – 66%) vuxna. – Vi ber dig Herre: Öppna deras hjärtan för den heliga Andes verkan och gör dem till vittnen för ditt goda budskap.

154 (187, -17 %) barn tog emot sin första kommunion. – Vi ber dig Herre: Genomsyra dem alltmer med din närvaro.

I Kyrkans fulla gemenskap har upptagits 17 (26, -34 %) personer. – Vi ber dig Herre: Låt dem upptäcka kyrkans mysterium och bli till levande lemmar i din kropp.

123 (119, +3 %) personer begärde utträde ur Kyrkan. – Vi ber dig Herre: Var med dem i deras sökande och berör deras hjärtan.

53 (51 + 4 %) församlingsmedlemmar och 24 vänner eller icke-registrerade har avlidit. – Vi ber dig Herre, upptag de i dina himmelska boningar.

Till församlingen hör nu 10 486 (10 544, -0,5 %) registrerade medlemmar och 2144 (2162, – 0,8 %) vänner. För första gången sedan 2010 har församlingen inte vuxit utan minskat med 58 personer. – Vi ber dig Herre: Hjälp oss alla att upptäcka din Andes närvaro i vår kyrka och med hans hjälp bygga upp ditt rike.

 

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.