Predikningar

Alla knän skall böjas för Jesu namn (Jesu heliga namn, 2021-01-03)

Pater MIKAEL SCHINK S.J.
Predikan för Jesu Heliga Namn
2021-01-03, S:ta Eugenia katolska församling

 

+ Kära bröder och systrar i Kristus,

Allt som har med Gud att göra är heligt. Det är därför som Jesu namn är heligt, inte för att det skulle vara heligt i sig, utan för att det betecknar Gud. Därför hörde vi att i dagens läsning att Gud ”gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn” (Fil. 2:10). En konkret påminnelse om detta bibelställe är då vi vid sakramental tillbedjan inte bara faller på ett knä utan på bägge knän inför sakramentet, just för att ”alla knän skall böjas för” Jesus.

Att ”alla knän skall böjas för Jesu namn” är en profetia som traditionellt tolkas som att det kommer att komma en tid då alla människor och änglar kommer att underkasta sig Jesus Kristus, även de som syndar och gör uppror mot honom. De saliga i himlen kommer att böja knä med vördnad och av kärlek till Gud, medan de förtappade kommer att göra det med ilska mot sin egen vilja.

På ett annat ställe säger aposteln att ”var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad” (Rom. 10:13). Och Jesus säger själv att ”om ni ber Fadern om någonting i mitt namn skall han ge er det” (Joh. 16:23). Vi påminns om detta varje gång vi börjar våra böner med korstecknet: ”I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn”. Vid flera tillfällen i det Nya Testamentet helas människor och demoner drivs ut i Jesu namn (Apg. 2:38, 3:6).

Att Jesu namn besitter denna kraft kan tyckas märkligt, men i själva verket är namnet ett sätt för oss att komma i kontakt med Herren. Frälsningen kommer endast genom Jesus Kristus, och för att vi ska räddas så måste vi komma i kontakt med Herren. Det finns flera ställen i evangelierna då människor blir botade genom fysisk kontakt med Jesus. Ett vackert bibelställe är då kvinnan som lidit av blödningar i tolv år tänker för sig själv att ”om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt” (Mark 5:28). Och så blev hon också botad just genom att röra vid hans kläder. Det står att det gick ut ”kraft” ur Jesus. Det är det Helige Andes kraft som kommunicerades till kvinnan.

På liknande sätt måste vi komma i kontakt med Jesus. Och genom att höra, se och uttala Jesu heliga namn kommer vi i viss mån i fysisk kontakt med Jesus Kristus, precis som kvinnan i evangeliet, eftersom det är samma namn som vi uttalar när vi säger Jesu namn. Och så kan vi också få del av den Helige Andes nåd och kraft som utgjutits över Jesus Kristus.

På grund av kraften i Jesu Kristi namn uppstod det mycket tidigt i Kyrkans historia en stark vördnad för det Heliga Namnet, vilket lever kvar även idag. Under mässan ska till exempel prästen böja sitt huvud i vördnad när det heliga namnet nämns (Allmän introduktion till det romerska missalet, nr. 275).

Jesu heliga namn påminner oss också om det andra budordet, att vi inte skall missbruka Herrens namn (2 Mos. 20:7, 5 Mos. 5:11), det vill säga vi ska inte bruka det på ett respektlöst eller fåfängt sätt. Detta budord är mycket aktuellt eftersom det tyvärr blivit mycket vanligt även bland kristna och katoliker att Guds namn regelbundet används för att uttrycka till exempel förvåning. Detta är inte förenligt med det andra budordet och med vördnaden som vi bör ha för det Heliga Namnet.

Låt oss därför be att också vi kan fyllas av vördnad för Jesu Heliga Namn och att han genom sitt namn utgjuter den helige Andes nåd i våra hjärtan så att vi kan växa i kärleken till vår Herre, Jesus Kristus. + Amen.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.