Predikningar

Jungfru Marias upptagning till himlen

Söndag 15 augusti 2021
S:ta Eugenia katolska kyrka
pater Klaus Dietz

Marias upptagning i himlen

Efter det fruktansvärda Andra världskriget med femtio miljoner döda och efter Hitlers och Stalins mord på ytterligare flera miljoner förkunnade påven Pius XII dogmen om Jungfru Marias upptagning i himlen – en kontrast mot allt mördandet. Budskapet var en demonstration för kroppens värde, skönhet och helighet. Hos Maria, säger påven, blev både kropp och själ genomlysta av det gudomliga ljuset. Med hela sin personlighet är hon hos den Treenige Guden, i den eviga härligheten.

Maria var Jesu biologiska mor, en kärleksfull mamma, men hon var mer än det. Hon var urbilden av en troende kristen. Hon fick höra Guds ord genom ängeln, hon lyssnade kritiskt och hon svarade sedan ”Ja”: ”Må det ske med mig som du har sagt”. Hon genomförde sitt Ja livet igenom, även om hon kanske inte förstod meningen med det som hände: ett ja till Jesu födelse i Betlehems stall, ja till flykten till Egypten, till Jesu uppdrag att lämna Nasaret och förkunna Guds rike, ja till hans grymma död på korset och sedan till hans glädjerika uppståndelse och himmelsfärd. Marias villkorslösa Ja besvarades med Guds totala och absoluta Ja. I dödens stund (hennes ”insomnande” säger den kristna traditionen) tog Gud emot henne med kropp och själ.

I vårt Mariakapell finns en vacker svensk staty av Madonnan, ”Hoppets Moder”. Maria var en kvinna som stod med båda fötterna på marken. Hon är för oss ett bra helgon att be om förbön! Hon var ingen mystiker, ingen teolog, ingen kyrkoledare eller sådant, nej, hon kan förstå oss i vår vardaglighet av problem och glädjeämnen.

Så ser vi upp till henne med vördnad – och med ett stort hopp att också vi en gång får dela hennes härlighet i himlen.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.