Predikningar

Vardagspredikningar – Diakon Anders Wickström

Diakon Anders Wickström
S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm

HERREN VARE MED ER

LÄSNING UR DET HELIGA EVANGELIET ENLIGT MARKUS

SÅ LYDER HERRENS EVANGELIUM

 

  1. Kära bröder och systrar i Kristus

”Varje Guds barn är som ett tempel där Gud bor,”, skriver kyrkofadern Augustinus i ett av sina många brev.

De kristna i fornkyrkan kunde säga: vi behöver inget tempel av sten. Vi är Guds tempel! Paulus säger detsamma i dagens första läsning: ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?”. Vår kropp är ett tempel för den Helige Ande (1 Kor 6:19).

Att vara medlem i Kyrkan är långt mycket mer än att bara att tillhöra en organisation eller en intresseförening. Genom dopet blir vi lemmar i Hans kropp. Och denna kropp, de döptas gemenskap, är det vi kallar för Kyrkan.

Vid dopet får vi frågan: ”Vad önskar ni av Guds kyrka?”. Man kan då svara: Tron, Kristi Nåd. Men man kan också säga: ATT INLEMMAS I KYRKAN, d.v.s. inlemmas i Kristi kropp.

I dopet ger Kristus sig själv till oss. Inte ett budskap i första hand. Han ger sig själv. Precis som Han ger sig själv till oss i eukaristin.

Han säger till var och en av oss: du är i mig och jag är i dig, och vi är en enda oskiljbar person. Han vill att vi skall vara där Han Är. Nu och i all Evighet.

Var och en av er som samlats här idag kan alltså se på sin egen hand och säga: detta är Kristi hand! I och genom dopet blir Kristus min hand. Och vi blir Kristi hand. Varför? Därför att Gud är oskiljbar i sin gudomlighet. Glöm aldrig det kära bröder och systrar i Kristus!

Om vi i djupet av vår existens i tro tog emot detta, kommer det att få enorma konsekvenser för hur vi lever våra liv. Om vi verkligen levde i förvissningen att vi är Guds tempel, att Guds ande bor i dig och mig, hur skulle vi leva våra liv då?

Den kristna tron är ingen ideologi, ingen filosofi, ingen morallära, inget teoretiskt system. Den kristna tron är en Person. Personen Jesus Kristus.

Om vi verkligen levde förenade med Honom i denna tro skulle vi inte ens kunna synda. ”Den som förblir i Honom syndar inte” (1 Joh 3:16), säger Johannes i sitt första brev.

Låt oss be om nåden att vi öppnar oss för denna verklighet och hyllar Kristus som gör oss sådan.

Låt oss be om nåden att kunna leva i vänskap med Honom, Guds Helige, Jesus Kristus. En vänskap som skänker odödlighet för den som går in i den.

AMEN

 

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.