Predikningar

Inse sanningen och blundar aldrig för fakta (5 sö i fastan)

5 söndagen i fastan C-2019, S:ta Eugenia, 7 april

Joh 8:1-11

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta! Vad är sanningen i det här evangeliet? En kvinna som har ertappats på bar gärning, äktenskapsbrott. Mose lag föreskriver att stena kvinnan. Är det hela sanningen? Kanske inte.

Låt oss förutsätta att fariséerna talar sanning, att kvinnan verkligen har begått äktenskapsbrott. Och sedan? Mig veterligen berättar GT ingenstans att det här straffet har utmätts någon gång. Lagen ska förmodligen ha en avskräckande verkan eftersom äktenskaplig trohet har ett högt värde.

Var är mannen? För att begå äktenskapsbrott behövs minst två personer. Mose lag föreskriver också att mannen ska stenas när han har begått äktenskapsbrott. Varför släpper fariséerna bara fram den namnlösa kvinnan?

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Ytterligare en del av sanningen är att fariséerna missbrukar kvinnan för att gillra en fälla för Jesus. Den romerska ockupationsmakten har förbjudit det Stora rådet att döma någon till döden. Därför ber de judiska företrädarna i Jesu fall Pilatus att döma honom. Om Jesus alltså sade »Visst, det är föreskrivit enligt Mose lag; stena kvinnan«, då skulle han ha gjort uppror mot den romerska ockupationsmakten och äventyrat den känsliga relationen mellan romarna och judarna. Om han däremot sade, »Nej, stena henna inte, det är orätt«, skulle han ha motsatt sig Mose lag, vilket är hädelse. Historien om äktenskapsbryterskan handlar minst lika mycket  om män som gillrar en fälla för Jesus för att undergräva hans auktoritet, för att ha skäl att anklaga honom och för att slutligen röja honom ur vägen.

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Det är den princip som Jesus tillämpar i denna kniviga situation. Vad gör han? Han ritar med fingret på marken. En påminnelse. Titta ner, se på din sanning, titta på det du är: stoft, svagt och flyktigt stoft. Av stoft är du kommen, stoft skall du åter varda! Glöm inte det! Se inte först och främst på kvinnan utan på dig och din sanning.

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Stoftet är tankeställaren. Jesus tar sig tid och svarar med en elementär gest. Men fariséerna vill inte ge sig, de har ännu inte förstått. Det som Jesus gjort blir nu till en fråga, han översätter gesten till ord: »Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.« Nu fattar de och svarar med sina fötter. »De gick därifrån en efter en, de äldsta först.«

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Jesus blundar inte för äktenskapsbrottet men ändå beter han sig annorlunda än männen. Han dömer inte kvinnan utan uppmuntrar henne att inte synda mer. Han ser kvinnans sanning samtidigt som han uttrycker att det inte är den enda och slutgiltiga sanningen. En ny början är möjlig. Istället för att döma henne öppnar han ett perspektiv, ett rum som hon kan stiga in i.

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Kvinnan har sett sin sanning – och Jesu sanning. Hon är den enda som kallar Jesus Kyrios – Herre, GT:s namn för Gud, en trosbekännelse. Hon har funnit Gud i Jesu beteende, den Gud som aldrig ger upp människan.

Inse sanningen och blunda aldrig för fakta. Vad är min sanning? Finns det någonting jag blundar för eller vänder ryggen mot? I Kristi ljus kan jag våga se mig själv sådan jag är. Visst finns det mycket jag skäms för, ord och tankar, gärningar och underlåtelser. Men det finns inte längre någon orsak att gömma mig eftersom han har ett perspektiv för mig och en uppmuntran som vädjar till mina bästa krafter: »Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.«

Dominik Terstriep S.J.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.