Predikningar

Heliga Trefaldighetens dag

Heliga Trefaldighetens dag (C)
S:ta Eugenia 2022 06 12  kl. 8.00
P. Klaus Dietz S.J.

Pontius Pilatus frågade ironiskt Jesus: ”Vad är sanning?” Vi kan med fast tro svara: ”Jesus Kristus är sanning.” Hans ord och hans underbara tecken, hans död och uppståndelse visar sanningen, visar vem Gud är.

Under 2.000 år har teologiska debatter och djuplodande meditationer åstadkommit den andliga skatt som finns i kyrkans lära. De två centrala trossatserna är om Guds människoblivande och om Guds Treenighet. Koncilierna har brottats med dem och formulerat dogmerna. De är liksom vägvisare och skyddsplankor för att de kristna inte ska gå vilse. Men de kan inte omfatta hela sanningen.

Kyrkofäder och helgon har försökt tolka Treenighetens mysterium med jämförelser och bilder:

  • När S:t Patrick ville förklara detta för sina irländska landsmän plockade han en treklöver, en Shamrock: tre i ett och ett i tre.
  • Den helige ryska munken Andrej Rublev målade en bild av Treenigheten enligt berättelsen om de tre män som besökte Abraham. I texten varierar pluralis (”de tre männen”) och singularis (”Herren”).
  • Den helige Ignatius av Loyola upplevde Guds närhet när han hörde orgelns treklang. I tonernas skönhet anade han något av Guds trefaldiga samklang.
  • Barocktiden älskade symbolen av en triangel, med dess exakt lika sidor: tre i ett.

Och det finns en vacker legend om den helige kyrkofadern Augustinus. Vi vet att han mellan åren 399 och 419 skrev sitt stora verk De Trinitate. Legenden säger att den lärde biskopen vandrade längs Medelhavets strand och grubblade över Guds mysterium – som enhet och mångfald. Då såg han en pojke som sprang fram och tillbaka mellan havet och dynerna. Augustinus kom närmare och frågade: ”Vad håller du på med?” Pojken svarade: ”Ser du det inte? Jag häller havet i min grop här uppe i sanden.” Augustinus skrattade och sade: ”Titta på din lilla grop och se på det här jättestora havet! Det är ju omöjligt.” Då spände pojken sina ögon i biskopens ögon och sade: ”Och du med ditt mänskliga förstånd vill begripa Guds oändlighet?” – Och pojken försvann.

Det är en tröstrik legend för oss som vid varje korstecken åkallar Gud – Fader, Son och Ande – och som inte kan begripa Guds mysterium. Gud är större än alla våra tankar om honom.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.