Predikningar

Den Helige Ande är inte tidsandan (6:e påsksöndagen, årgång A, 2023-05-14)

Mikael Schink S.J.
6:e påsksöndagen, årgång A
S:ta Eugenia katolska församling
Joh 14:15–21; Apg 8:5–8, 14–17

+ Kära bröder och systrar i Kristus,

Jesus talar i dagens evangelium om den helige Ande. Han säger till apostlarna att han “skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande”. Även första läsningen handlar om den helige Ande. Där hör vi om Petrus och Johannes som reser till Samarien för att de nyomvända kristna där ännu inte hade tagit emot den helige Ande, det vill säga de hade ännu inte tagit emot konfirmationens sakrament, utan de hade endast blivit döpta. Därför lade apostlarna sina händer på dem så att de fick ta emot den helige Ande.

Men hur vet man att man har tagit emot den Helige Ande? Vissa upplever en förändring när de tar emot konfirmationens sakrament, men för de allra flesta fortsätter livet som vanligt därefter.

Ett fel man kan stöta på ibland är att man förväxlar den helige Ande med tids-andan, det vill säga med de trender och värderingar som råkar vara populära just nu. Man hör ofta både innanför och utanför Kyrkan krav på att Kyrkan måste reformeras och ändra sin lära. Det viktigaste verkar vara att vi ska införa kvinnliga präster och stryka sexualmoralen: allt tal om kyskhet, celibat och framför allt förbud av preventivmedel måste upphöra. Att abort faktiskt är ett dödande av ett mänskligt liv i vardande får inte heller nämnas. Helvetet ska naturligtvis också avskaffas liksom alla formuleringar i Bibeln som kan uppfattas som dömande, kränkande eller som på något sätt skulle kunna gå emot samtidens värderingar.

Ett annat sätt är att identifiera den Helige Ande med världslig framgång. Det är sant att Katolska Kyrkan bevarats från de mest extrema formerna av framgångsteologi, men inte sällan identifieras den Helige Ande med till exempel psykisk mognad, ett enligt sekulära måttstockar balanserat och välordnat liv eller liknande. På det sociala planet förekommer felet att identifiera Guds rike med social frigörelse och i vissa fall med vissa politiska ideologier. Men Jesus Kristus säger ju själv att hans rike inte är av denna värld.

Vad är då den Helige Ande och hur vet man att man har tagit emot honom? Ytterst sett kan vi inte mäta nåden. Vi kan bara mäta det som är naturligt, men Guds nåd och den Helige Andes inneboende är övernaturliga. Men vi kan se nådens och därmed den Helige Andes frukter i våra liv. ”På deras frukt skall ni känna igen dem”, säger Jesus.

Det finns en omfattande litteratur om utvecklingen i det andliga livet från nybörjarens nivå till de högsta formerna av kontemplation. Det som kännetecknar att man tagit emot den Helige Ande och att man växer i det andliga livet är att man mer och mer helhjärtat anammar Kyrkans lära. Skepsis och öppet ifrågasättande av Kyrkans lära är inte något bra tecken. Det är naturligtvis normalt att ha frågor. Men då leder oss den Helige Ande att läsa böcker och ta kontakt med personer som kan besvara våra frågor på ett sätt som är i enlighet med Kyrkans lära.

Ett annat sätt att känna igen den Helige Andes verkningar hos någon är att personen i fråga börjar leva ett alltmer heligt och andligt liv. Han eller hon upphör inte bara med dödssynder utan snart även med förlåtliga synder. Man går oftare till bikt och i mässan, och man tillbringar mer och mer tid i bön tillsammans med Herren. I takt med att man mer och mer vänder sig till Gud avtar också ens intressen för världsliga nöjen. Man behöver bara titta på helgonen. Den som blir mer och mer helgonlik växer också i det andliga livet.

Detta är bara några av kännetecknen på att man genomgår reningens väg och att man låter den Helige Ande ta mer och mer plats i ens liv. Vi kan därför fråga oss själva, kära bröder och systrar, var vi befinner oss i det andliga livet. Finns det någon utveckling hos oss? Kommer jag vidare i bönen? Går jag framåt i det moraliska livet? Vilka dygder försöker jag utveckla och arbeta med? Vilken synd eller ofullkomlighet hos mig är det jag tittar närmare på just nu i min särskilda samvetsrannsakan?

Jesus Kristus kallar den Helige Ande för hjälparen och för sanningens Ande. Den Helige Ande hjälper oss att med tidens gång stärka vår tro och utvecklas i det moraliska livet. Han ger oss de nådegåvor vi behöver. Men vi måste också samarbeta med nåden. Gud som skapade dig utan din samverkan kommer inte att rädda och frälsa dig utan din samverkan, säger den helige Augustinus.

Låt oss därför vända oss till Herren och be att vi som tagit emot den Helige Ande också kan samverka med nåden och växa i det andliga livet genom att rena oss från våra synder och ofullkomligheter och genom bön och meditation lära känna inte bara den Helige Ande utan också Fadern och Sonen bättre. + Amen.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.