Predikningar

5:e påsksöndagen

5 PåSö (B)
Joh 15:1-8
Marielund
28 april 2024
P. Klaus Dietz S.J.

När någon halvvaken sätter på radions ”Klassisk morgon” hör han kanske en välkänd musikslinga och undrar: ”Vad är det för musik? Det måste vara Mozart eller Haydn. Så glädje¬fyllt, så fantasifullt.” Ja, man känner igen stora musikers språk. Likaså upptäcker man på Nationalmuseet en tavla och konstaterar: ”Det måste vara Michelangelo, Tizian eller Bernini.” Det förut¬sätter dock att man har mött konstnären i flera verk och kan förstå vem som är konstverkets skapare.

Det gäller också för Skaparen med stort ”S”. Guds spår finns i hela skapelsen, de är liksom hans fingeravtryck, hans musikaliska språk – eller hur vi kan tolka hans skönhet och vishet i allt som finns.

Jesus hjälper oss att se dessa gudomliga spår i många former. I sina liknelser talar han ofta om konkreta exempel: om fiskare som drar in nätet, bonden som sår, herden och hans får – om sparvar, blommor, fikonträd och, i dagens evangelium, om en vinstock.

Hans bilder och jämförelser var typiska för hans tid och kultur. Vår omvärld är dock annorlunda. Det krävs en speciell uppmärksamhet av oss att upptäcka det gudomliga verket i allt som finns. Det kan vara vadsomhelst: vårens ankomst, ett barns födelse, melodifestivalen, ett TV-program, internet, hela universum – you name it! Allting bär spår av den gudomliga konstnären..

Därför bör vi lära oss att överallt upptäcka Guds verk.

Låt oss nu tänka på dagens liknelse där Jesu säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna”.
Denna mening är liksom en djupdykning i det andliga livet. Gemenskapen med Jesus Kristus i hans heliga Kyrka är något helt annat än medlemskap i någon förening.
Vad kännetecknar en förening? Det är en grupp människor som vill genomföra något viktigt eller roligt, t.ex. en golfklubb. Man betalar medlems-avgift och förväntar sig en viss service, t.ex. en bra golfbana. Tycker man inte längre att det är kul att spela golf, eller bråkar med ledningen eller det blir för dyrt, ja, då lämnar man klubben.

Katolska kyrkan är ingen klubb och ingen förening. Men ibland tror jag att folk tycker det, när de vill utträda ur Kyrkan. De säger: ”Vi betalar för mycket kyrkoavgift, vi tycker inte om påvens uppfattning, vi behöver ingen kyrklig service.” Då lämnar man.

Jesus säger något helt annat med sin poetiska bild av vinstocken och grenarna: vi bildar en mystisk enhet i Kristus, en inre livsgemenskap i Kristus. Också Paulus säger ofta ”i Kristus”. Vad menar detta ”i”? Det menar en livsnödvändig enhet. Saven är vinstockens livskraft som flyter genom stammen och grenarna och frambringar blad och frukter. Om man klipper av en gren så är livskraften borta. Grenen förtorkar och är värdelös. Jämför det med en elektrisk apparat: När man drar ut sladden fungerar apparaten inte längre.

Vi döpta får livskraften genom att vi tillhör Jesus Kristus. Vi kan kalla den för en andlig elektrisk ström, för den gudomliga nåden eller för den Helige Ande. Vi tillhör Jesus Kristus, såsom grenarna tillhör vinstocken. Vi bildar en mystisk enhet med honom, vi är i Kristus.
Så kan vi förstå det hemlighetsfulla ord som Herren säger idag till oss: ”Jag är vinstocken – ni är grenarna. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.”

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.