Predikningar

Maria Elisabeth Hesselblad

MARIA ELISABETH HESSELBLAD O.SS.S. (1870-1957)
Mässa med anledning av hennes helgonförklaring den 5 juni 2016
Vuxenkonfirmation
10:e söndagen under året C

Vad är ett helgon? En hjälte? En asket? En felfri människa? En som ständigt ber och drar sig tillbaka bakom höga murar? En superfrom människa, upphöjd över de vardagliga bekymren? En som aldrig tvivlar? En som inte har någon som helst aning om livet? Om det vore ett helgon skulle man nog helst inte sträva efter att bli det.
Vad är alltså ett helgon? Jag skulle säga: Någon som lever ur Guds mysterium, djupt förankrad i den Treenige och som inte har någon annan åstundan än att låta sig präglas alltigenom av honom. Och den längtan får praktiska konsekvenser för ett helgons liv. De som redan under sitt liv stod så nära Gud, hur skulle de kunna undgå vara helt förenade med honom när de gått ur tiden?
Vi alla är kallade att bli heliga. Ni konfirmander blir idag utrustade med de gåvor ni behöver för det. Att bli helig är inte bara något för ett fåtal specialister. Och den svenska som i dag har helgonförklarats i Rom visar det tydligt: Elisabeth Maria Hesselblad. Den första svensk på över sexhundra år som har helgonförklarats. Vad fick henne att bli helig?
Hon bevarade en dröm djupt inom sig som hon senare i livet skulle komma att berätta om: Som barn fann jag mig själv i vad jag trodde vara en dröm stående på ett torg, där jag såg det hus i vilket den heliga Birgitta hade bott i Rom. Jag fäste mig särskilt vid ett fönster på vänster sida. Sedan såg jag mig själv stå i detta fönster och titta ut – tjugo år senare blev rummet med just detta fönster mig tilldelat som min cell. Då hade hon redan en lång resa bakom sig. En resa som ledde henne från ett fattigt hem i Falun till Förenta Staterna och tillbaka till Europa, först till Sverige, till New York igen och sedan till Rom. Hon övergav aldrig det starka andliga intrycket som drömmen hade inpräntat i henne. – Hur kan man bli ett helgon? Ett första svar är: lita på de drömmar där Gud visar sig.
Elisabeth var förtrogen med lidandet. Som tolvåring fick hon en svår magsjukdom som hon skulle få dras med livet ut. Hon var förtrogen med lidandet. Och kanske var det just denna förtrogenhet som fick henne att söka sig till en utbildning som sjuksköterska. Då hade hon redan ensam utvandrat till USA för att ekonomiskt kunna stötta sina föräldrar och nio yngre syskon. Mötet med de lidande och sjuka förde henne närmare Kristus och kyrkan. På sjukhuset vårdade hon katolska irländare som bad rosenkransen och vände sig till Jungfru Maria. Deras fromhet gjorde starkt intryck på Elisabeth. Hon arbetade också i New Yorks fattigkvarter för karitativa organisationer. Senare, under den tyska ockupationen av Rom under Andra världskriget, gömde hon judiska flickor för att rädda dem undan deportation Efter kriget tog hon och hennes systrar hand om flyktingar och fattiga i Rom. I de lidande mötte hon Kristus, som uppenbarade sig för henne i det som i världens ögon framstår som svagt. – Hur blir man ett helgon? Blunda inte för lidandet och ta dig an de många som lider andligen och kroppsligen.
Redan som barn funderade Elisabeth på varför kristenheten var splittrad i så många samfund. Vilket samfund var det rätta? Efter det första mötet med katolicismen på sjukhuset började hon läsa andlig litteratur från både protestantiska och katolska författare. Och en fråga smög sig på:Tänk om den katolska tron kanske ändå är den rätta, den som hon alltid sökt? – Hur blir man ett helgon? Läs god litteratur! Många har läst sig fram till heligheten.
Elisabeth, som var ganska utmattad av det tunga arbetet, bjöds av goda vänner på en resa till Europa för att koppla av. I Bryssel råkade hon vara med om Kristi lekamensprocessionen, som en protestant kan ha svårt för. Ska man falla på knä inför hostian som bärs genom mängden? Elisabeth föll på knä som tvingad av en högre makt. Hon hörde en röst säga: ”Jag är den du söker.” Och just det att kunna böja knä blev för henne en islossning i själen. Efter några månader av inre kris och mörker konverterade hon 1902 till katolska kyrkan. – Hur blir man ett helgon? Våga böja knä inför Guds mysterium, som visar sig i Kristi ödmjuka gestalt. Du behöver inte vara rädd för den som har blivit en av oss. Bara inför honom får man böja knä och låta sig överväldigas.
När magsåret återvände reste hon tillbaka till Sverige och bodde hos sin familj, som inte var glad över hennes konversion. Återigen blev hon bjuden på en resa. Nu till Rom. Drömmen om Birgittas hus var levande. Där skulle hon få se Birgittas hus, som hon genast kände igen när de passerade förbi det. Och återigen hörde hon en röst säga till henne: ”Det är här jag vill att du skall tjäna mig!” Men så fort gick det inte. Elisabeth återvände till New York, arbetade hårt för de sjuka och fattiga – och blev sjuk igen, inlagd på sjukhus. Hälsomässigt bedömdes hon som ett hopplöst fall. Men drömmen! Elisabeth skrev till de nunnor som då bodde i Birgittahuset (det var karmelitsystrar) och bad dem att få komma dit för att dö där. Hon togs emot – och tillfrisknade. Drömmen var levande igen. Hon ville bli Birgittasyster och lyckades slutligen med att grunda en äkta gren av Birgittinorden (1920) och med att förvärva Birgittahuset. – Hur blir man ett helgon? Håll fast vid dina goda insikter, vid det som du i trons ljus har insett, vid det som i längden ge dig inre frid och tröst.
I Sverige gällde på den tiden fortfarande klosterförbudet som skulle komma att upphävas så sent som 1977. Först då fick man grunda kloster utan särskilt tillstånd från regeringen. Hur skulle man då kunna grunda ett kloster i den heliga Birgittas hemland? Men anledning av ett stort Birgittajubileum i Vadstena bjöds Elisabeth till Sverige. Hon tog tillfället i akt och köpte 1923 ett hus i Djursholm. Då hon inte fick grunda ett kloster, grundade hon ett vilohem i stället. – Hur kan man bli ett helgon? Var klok också!
1957 dog syster Maria Elisabeth, 51 år efter det att hon hade kommit till Rom för att dö. Påven presenterar henne idag som föredöme för alla troende i hela kyrkan, som en förebedjare och sjuksköterskornas skyddshelgon. Hur blir man ett helgon? Titta på hennes liv:
• Lita på dina drömmar där Gud visar sig!
• Ta dig an de lidande!
• Läs goda böcker!
• Böj knä inför Gud!
• Var trogen dina goda insikter!
• Var klok!
Den heliga Maria Elisabeths väg till helighet är en väg. Men i henne blev den vägen synlig. Det finns många andra. Kanske lika många vägar som det finns människor. Det finns också en väg för dig.
Dominik Terstriep s.j.

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.