Vuxendop – Att bli katolik

Att bli katolik

Du som är intresserad av att döpas som vuxen inleder en period av undervisning och andlig förberedelse, vilket kallas för katekumenat. Under den här tiden får du lära dig om den katolska tron, dess läror, liturgi och moraliska principer. Katekumenatet i S:ta Eugenia är vanligtvis en period på två år. Detta stegvisa inlemmande i Kyrkan speglar hur man blev kristen under fornkyrklig tid (300-500 e. kr.).

För att konvertera från en annan kristen kyrka till katolicismen går man igenom samma förberedelseperiod och under denna period kallas de förberedande för kandidater.

Förberedelsetiden kan verka lång. Men erfarenheten visar att relationer behöver tid för att fördjupas. Och relationen till Kristus är inget undantag. Det är därför viktigt att din önskan att leva ett liv i Kristi efterföljd får mogna fram över tid.

Det första steget för dig som vill pröva din kallelse är att ta kontakt med en präst eller diakon för ett enskilt samtal.

Första året går man kursen “Katolska kyrkans lära och liv”. Gruppen möts varannan vecka från september till maj. Sammankomsterna sker på måndagskvällar mellan kl 19.00-21.00.

Den som funderar på att konvertera, eller att låta sig döpas, deltar också i två introduktionskvällar under vårterminen. En kortare information om det andra året ges även under höstterminen.

Under denna förberedelsetid bör man också ha kontakt med präst eller diakon för enskilda samtal. Dessutom deltar du aktivt i församlingens mässfirande.

Under år två förenas kandidaterna och katekumenerna i “Katekumen- och kandidatgruppen”. Även denna grupp möts varannan vecka under två terminer.
Som stöd i förberedelsen sker två initiationssteg inom mässans ram, ett i november (upptagningen till katekumenatet) i S:ta Eugenia och ett på första söndagen i fastan (admissionen och namninskrivningen) inför biskopen i domkyrkan.

Detta år avslutas med kandidaternas upptagning och katekumenernas dop i påsknattens liturgi.

Foldrar & Blanketter

Här kan du ladda ned foldern ”25 frågor och svar om katolsk tro”.

Kyrkoherde p. Dominik Terstriep S.J.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.