VANDRA TILLSAMMANS: OM EKUMENIKENS NÖDVÄNDIGHET OCH UTMANING. Måndagen den 22 januari.

VANDRA TILLSAMMANS: OM EKUMENIKENS NÖDVÄNDIGHET OCH UTMANING. Måndagen den 22 januari.

VANDRA TILLSAMMANS: OM EKUMENIKENS NÖDVÄNDIGHET OCH UTMANING.
Böneveckan för kristen enhet.

Ekumenik är de kristnas arbete för att nå den enhet Jesus själv bett om »för att världen ska tro«. Den handlar om formella samtal, men framför allt om bön och omvändelse. Med den helige Johannes Paulus II:s ord är ekumenik »ett utbyte av gåvor«, men också gemensam strävan efter att allt bättre förstå den sanning vi fått i uppenbarelsen. I samband med Böneveckan för kristen enhet, världens största ekumeniska manifestation, leder jesuitpater Dominik Terstriep ett samtal med kardinal Anders Arborelius, generalsekreterare Sofia Camnerin och Magdalena Dahlborg, författare till En kort introduktion till ekumenik (Veritas 2024).

Måndagen den 22 januari, Stora salen i S:ta Eugenia kl. 19.
Kvällen avslutas med gemensamt completorium (aftonbön) kl. 20.15–20.45.

PDF-affisch HÄR.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.