KÖRKONSERT MED SANKTA EUGENIA VOKALENSEMBLE. DIRIGENT OCH ORGANIST: ULF SAMUELSSON  

Continue reading

Boklansering av boken En värdig död

1 juni      Boklansering av boken En värdig död. Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika per­spektiv...

Continue reading

Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter

25 maj    Kyrkans sociallära i polariseringens tid – utmaningar och möjligheter. Dagens samhällsdebatt upptas till stor del av en sorts skyttegravskrig mellan stridbara grupperingar. Katolska kyrkans ståndpunkter i moralfrågor blir inte sällan föremål för svepande och hätsk kritik som knappt hinner bemötas innan debatten gått över till nya frågor. Hur...

Continue reading

En kväll om Freud

11 maj   En kväll om Freud. Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1856-1939) lanserade många av de teorier som idag tas för självklara inom psykologin, så som att drömmar går att tyda, att samtalsterapi kan hjälpa oss att förstå oss själva och att vi ibland har problematiska relationer till våra föräldrar. Freud beskrev...

Continue reading

Trosundervisning för högstadiet

Det är undervisning för högstadiet nu på lördag 22 april kl 10 som vanligt! Pga ett slarvfel har den kommande lördagens undervisning – dvs 22 april 2023 – fallit bort från listan över undervisningsdatum för högstadiet i S:ta Eugenia under vårterminen 2023 här på hemsidan. Datumet finns emellertid helt riktigt...

Continue reading

27 april Jacques Maritain – liv och verk.

27 april  Jacques Maritain – liv och verk. Få katolska tänkare under 1900-talet hade så allomfattande ambitioner som Jacques Maritain. Efter en dramatisk konversion som ung tillsammans med sin fru Raïssa föresatte sig Maritain att tolka och förstå sin tids vetenskap och tänkande i ljuset av Thomas av Aquinos filosofi...

Continue reading

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.