Livshistoria & Insikter: Rainer Carls

Livshistoria & Insikter: Rainer Carls

Jesuitpater Rainer Carls intervjuas om sina 62 år här i Sverige. När han, som 26-årig student i jesuitorden, kom till Uppsala skulle han lära sig svensk filosofi för att möta den svenska positivismen och i synnerhet Hedenius kritik på Gudstron.

Efter en filosofie licentiat i Uppsala, fyra års teologistudier i Frankfurt och en filosofie doktor i Göteborg, började han föreläsa i filosofiska ämnen vid Uppsala universitet. 1980 började han ta ansvar för vuxenutbildningen Katolsk orientering i S:ta Eugenia och senare föreläsningar vid dess efterföljare Newmaninstitutet i Uppsala. Från 1990 var han under tio år verksam i unga prästers utbildning i filosofi.

Han har givit ut:

Om tro och vetande. 50 år efter Hedenius

Fyra böcker i filosofiska ämnen.

Ignatius av Loyolas teologiska profil

Gud och det onda

Utöver hans vetenskapliga verksamhet var han framför allt intresserad att ledsaga människor genom Ignatius andliga övningar.

De sista fjorton åren före sin näraliggande avresa till Tyskland var han ansvarig för S:ta Ragnhilds kapellförsamling i Blackeberg.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.