KYRKORÅDSVAL 24/4-22

KYRKORÅDSVAL 24/4-22

Den 23 januari hölls ett extra församlingsmöte som hade en enda dagordningspunkt: Frågan om S:ta Eugenia katolska församling i fortsättningen ska ha ett Pastoralråd och ett Ekonomiråd eller om det ska vara ett gemensamt Pastoral- och ekonomiråd. Efter en engagerad diskussion röstade en överväldigande majoritet för förslaget att vid nästa rådsval rösta fram ett enda råd.

Söndagen, den 24 april i år hålls ordinarie val – den gången till ett enda kyrkoråd. Det är viktigt att många hängivna och kunniga församlingsmedlemmar ställer upp. Kyrkorådet, vars framtida namn ännu inte är bestämt, behöver kompetens på olika områden, bl.a. pastoral och Caritas, arkitektur och bygg, ekonomi och juridik.

Vad behöver en möjlig kandidat? Utöver en solid kyrklig förankring

  • en kompetens som kan komma församlingens liv och verksamhet till gagn;
  • en viss ledarförmåga inför utskottsarbetet där merparten av arbetet kommer att ske;
  • beredskap och vilja att binda upp sig hela mandatperioden som omfattar fyra år.

Alla rådsledamöter behöver inte vara uttalade specialister inom skilda områden. Det nya kyrkorådet bör dock samlat besitta en kompetens som speglar församlingens hela verksamhet. Specialistkunskaper – där så är nödvändigt – kan adjungeras till rådet eller utskotten.

Valnämnden som röstades fram på det ordinarie församlingsmötet 2021, består av Christina Bengtsson Macri, David Sundgren och Ylva Jans. Kyrkoherden är ordförande. Valnämnden tar emot förslag på kandidater. Är du själv intresserad av att ställa upp, eller känner du någon som kan komma i fråga, skriv till ylvajans@gmail.com.

Jag hoppas och tror att det nya kyrkorådet kan bli ett bra redskap för att ta ett nödvändigt helhetsgrepp på församlingens verksamhet. Det är dock beroende på dig, som jag vill uppmuntra till att kandidera, och på alla församlingsmedlemmar och knutna vänner genom att delta i valet.

 

Kh Dominik Terstriep S.J.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.