Boklansering av boken En värdig död

Boklansering av boken En värdig död

1 juni      Boklansering av boken En värdig död. Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika per­spektiv – för att uppmärksamma nå­got som är ständigt aktuellt och som berör oss alla.

Medverkande: Sven Almer, moderator, f. Andres Bernar Borda, författare, Benedicta Lindberg, Författare & Generalsekreterare för Respekt, Mikaela Luthman, författare och läkare, diplomerad i palliativ vård, Bernadetta Majerczyj, författare och barnläkare och Anna Minara Ciardi, Redaktör och Förlagschef Veritas.

Ett samarrangemang mellan Respekt, Veritas förlag och Katolskt Forum. Stora Salen kl 19-20.

PDF-affisch HÄR.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.