For information about the English catechism please scroll down


Barn- & ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten – SEKU

SEKU – S:ta Eugenia Katolska Ungdomsförening vill att ungdomar ska kunna fördjupa sin tro, hitta gemenskap med andra katolska ungdomar och växa som människor. Ungdomsverksamheten ska hjälpa ungdomar att genom bön och handling skapa ordning och livsglädje i sin tillvaro. Ungdomskonsulentens ansvar är att erbjuda olika aktiviteter och en plattform där ungdomarna kan få ställa frågor, lära känna andra och känna en kyrklig gemenskap med Gud i centrum.

Man når oss främst via Instagram där vi heter ”Eugeniaungdom” där alla träffar, aktiviteter och läger marknadsförs. Ungdomskonsulenten nås per mail på ungdomskonsulent@sanktaeugenia.se. Information om träffar och läger finns också i Eugeniabladet och på anslagstavlan på kyrktorget.

Fredagsträffarna

På fredagskvällarna träffas ungdomar för att debattera, diskutera, leka lekar, baka och massa annat skoj. Kvällarna startar med middag direkt efter 18:00-mässan, sedan fortsätter vi med det planerade programmet. Efter att programmet för kvällen tagit slut ber vi en kvällsbön tillsammans, och därefter finns det möjlighet att stanna kvar för att umgås i ungdomsrummet.

Dessa träffar riktar sig till ungdomar från årskurs 9 och uppåt. Dessutom har vi även 18+ fredagsträffar ca 1 gång i månaden, där de äldre ungdomarna får chansen att umgås ensamma. Träffarna är gratis, så det är bara att dyka upp!

Tjejgrupp

SEKU har en tjejgrupp som heter “Eugenias systrar”. Målet med träffarna är att vi tillsammans ska komma närmare vår tro och varandra. Vid varje träff diskuteras olika teman, t ex självförtroende, förväntningar, relationer etc och därefter tar vi upp egna tankar, funderingar och upplevelser kring ämnet.

Eugenias systrar vänder sig till tjejer i åldrarna 15-25 och delas upp beroende på ålder, samt om man deltar fysiskt eller digitalt. Tjejgruppen träffas fysiskt på varannan tisdagskväll och digitala gruppen träffas på måndagskvällarna samma vecka.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta ungdomskonsulent för anmälning nästa termin.

Killgrupp

Ungdomsverksamheten har även en killgrupp som heter “SeKungs Bröder” som hålls i samarbete med Domkyrkans ungdomsförening “SöderKUng”. Killgruppens främsta mål med sina träffar är att tillsammans komma närmare vår tro och varandra. Vid varje tillfälle har vi allt från roliga fysiska aktiviteter till träffar där vi sitter och diskuterar olika teman.

SeKungs Bröder vänder sig också till killar i åldrarna 15-25, och träffas på söndagarna efter mässan.

OBS! Anmälan är stängd för höstterminen, men kontakta huvudledare Alexander Jokhaji070-051 94 20 för anmälning.


Trosundervisning för barn och ungdomar

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet läsåret 2022/23

Trosundervisningen för låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

OBS! Alla undervisningsgrupper är nu fullsatta och vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot fler barn i år.

Att notera

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2022/23 är varannan lördag (ojämna veckonummer)

Åk 2-3: kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

Åk 4-6: startar med undervisningsmässa kl 12 följt av undervisning med korvpaus och dricka kl 13:45.

Undervisningstillfällena under HT 2022/VT 2023

 • 3/9 Registreringsdag och föräldramöte
 • 17/9 
 • 1/10
 • 15/10
 • 12/11
 • 26/11
 • 10/12
 • 21/1
 • 4/2,
 • 18/2
 • 18/3
 • 1/04
 • 29/4
 • 13/5 1:a kommunion grupp 1
 • 18/5 1:a kommunion grupp 2 (Kristi Himmelsfärd, ingen undervisning för övriga)
 • 27/5 – Utvärdering och avslutning för klass 2-6.

Undervisningen för högstadiet och konfirmationen läsåret 2022/23

Undervisningen för läsåret 2022/23 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller registrerade vänner, i S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2007, 2008 och 2009. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som vän i församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller registrerade vänner.

Undervisningen startar lördagen den 10 september med registreringsdag med föräldramöten. Varje elev är välkommen tillsammans med en förälder enlig följande:

Kl 10:00-10:30 Registrering för årskurs 7 (elever födda 2009), Stora salen, entréplanet
Kl 10:45-11:15 Föräldramöte för årskurs 7, Övre salen, 1 tr

Kl 10:45-11:15 Registrering för årskurs 8 (elever födda 2008), Stora salen, entréplanet
Kl 11:30-12:15 Föräldramöte för årskurs 8, Övre salen, 1 tr

Kl 11:30-12:00 Registrering för årskurs 9 (elever födda 2007), Stora salen, entréplanet
Kl 12:15-13:00 Föräldramöte för årskurs 9, Stora salen, entréplanet

OBS! Någon möjlighet att ta emot elever efter registreringsdagen har vi inte. Om familjen av någon anledning inte kan vara med på registreringsdagen, kontakta genast den årskursansvarige (se nedan) och gör en förregistrering (använd blanketten som går att ladda ner här intill)!

Vänligen ta med följande handlingar till registreringen
Hur göra med registreringsblanketten?
Vad händer vid föräldramötena?
Att notera redan nu
Årskursansvariga för ev frågor innan registreringsdagen
Undervisningstillfällena under HT 2022/VT 2023
Vänligen ta med följande handlingar till registreringen

Klass 7: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.

Klass 8: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum. Såvida ni inte lämnade intyg/uppgav korrekt datum förra läsåret i klass 7, och eleven gick hela året i undervisning här då, för då har vi det redan hos oss.

Klass 9: De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 8 förra läsåret måste ta med intyg på att man deltagit i klass 8 (första årets konfirmationsundervisning av två) i annan katolsk församling eller måste ha godkänd tentamen från denna sommar (via undertecknad) och således ha läst in klass 8 separat. Dessa elever, som då aldrig var registrerade här förra året, måste ha med kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.

De som deltog i undervisningen i klass 8 hela förra läsåret behöver inga intyg eller informationer om dop eftersom all information finns hos oss.

ALLA som börjar klass 9: Ta med och lämna in ett personbevis, beställs via Skatteverket (välj varianten ”för familj”) – gör det redan nu så att ni har det i god tid innan 10 september.

Hur göra med registreringsblanketten?

Ladda ner registreringsblanketten HÄR, fyll i (förälders underskrift) och ta med anmälnings-/registreringsblanketten till registreringsdagen om eleven inte tidigare har varit inskriven här i undervisningen förra året (oavsett klass).

För elever som har varit inskrivna här förra läsåret 2021/22, då i klass 7 och 8, gäller att ni bara behöver ladda ner, fylla i och ta med blanketten till registreringsdagen om uppgifter har ändrats (mailadresser, mobilnummer och adresser) jämfört med hösten 2021 och om ni inte redan för-registrerat er för kommande läsår i undervisningen i maj.

Vad händer vid föräldramötena?

På registreringsdagens klassvisa föräldramöten får ni träffa de ansvariga för årskursen och kateketer som ska hjälpa med undervisningen under året.

Ni får information om betalning, ordningsregler och datum för undervisning under höstterminen/läsåret.

Ni får också möjlighet att ställa frågor.

Att notera redan nu

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2022/23 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13 ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka kl 11:00-11:20.

För klass 8 är första undervisningstillfället åttornas höstläger på katolska stiftsgården Marielund, Ekerö, och som är obligatoriskt för den som vill följa undervisningen, fr o m fredag afton 23 september t o m söndag mitt på dagen 25 september. Mer info om lägret ges vid åttornas föräldramöte på registreringsdagen.

För klass 9 är första undervisningstillfället lördag 24 september en heldag här i kyrkan (främst repetition och fördjupning av några avsnitt från klass 8) där vi bjuder på lagad lunch efter mässan. Dagen förväntas vara slut ca kl 17:15. Heldagen är obligatorisk som start för undervisningen och elev som mot förmodan inte kan följa den kommer att få kompensera med hemläxa. Mer info om det ges vid niornas föräldramöte på registreringsdagen.

Årskursansvariga för ev frågor innan registreringsdagen

Klass 7: Clara Silfverswärd Dahlgren: clara.silfverswarddahlgren@gmail.com

Klass 8: Martin Jungkvist & Beatrice Kühn Jungkvist: beatrice.kuhn.jungkvist@gmail.com

Klass 9: p. Thomas Idergard S.J.:
thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Varmt välkomna alla elever med föräldrar till starten lördag den 10 september!

Undervisningstillfällena under HT 2022/VT 2023

 • 10/9 Registreringsdag och föräldramöte
 • 23-25/9 – höstläger för klass 8
 • 24/9 – heldag i kyrkan för klass 9
 • 8/1022/10
 • 19/11
 • 3/1217/12
 • 14/1, 28/1
 • 11/2,
 • 25/2 – 1/3 Vinter/sportlovsläger för klass 9
 • 11/325/3 
 • 6/5
 • 3/6 – Utvärdering och avslutning för klass 7, 8 och 9

English Catechism

INCULTURATION OF FAITH FORMATION IN A MULTICULTURAL CATHOLIC PARISH

The Catholic parish (St. Eugenia) are glad to work with you in helping your child/ren to a deeper Catholic faith in Jesus Christ. We help the children/ youths and adults mature in their faith, to be committed Christians, understand Church common prayers, Sacraments, and traditions so that they can know, love and live Jesus Christ in their daily lives.

PROGRAMME STRUCTURE 2022/2023

Course Streaming

Course 1   Pre-Communion
Course 2   First Holy Communion, year 1
Course 3   First Holy Communion, year 2
Course 4   Post-Communion
Course 5   Confirmation
Course 6   Adult catechesis (conversion/baptism/communion/confirmation & marriage)

Schedule of Courses

Bi-Annual Terms

#1 from September 2022 to December 2023
#2 from January 2023 to June 2023

Weekly Sessions

Every Sunday at St. Eugenia Catholic Church, Kungsträdgårdsgatan 12

16:00             Tutorials
17.15              Break with refreshments
17:30             Preparation for Mass (Readings & Gospel)
18:00            Sunday Mass in English (students with catechist/s)
19:00            Dismissal                                                                     

Special days

6/11  2022       Fall break – No classes
18/12 2022      Last class for the year
25/12 2022      Christmas Day – No classes
1/1  2023         New Year – No classes
8/1  2023         Childrens’ feast (Epiphany) 16:00
5/3 2023          Sportlov – No classes
9/4 2023          Easter Sunday – No classes
16/4 2023        Påsklov – No classes

Catholic University Chaplaincy

University students meet every Sunday at 7 pm after the English mass in the Parish hall. You will have an opportunity to discuss important topics dealing with faith and reason, meet new people from over the world, make friends or simply relax. More information at our Facebook-group Catholic Students in Stockholm.

CUC är inte bara för utländska studenterna utan också för svenska. Jag skulle vilja inbjuda även er, svenskar, som studerar på Stockholms universitet och högskolor till våra möten.

pater Mikael Schink S.J.
mikael.schink@gmail.com

For more information, please contact: sr.veronica@sanktaeugenia.se

Mikael Schink S.J.

mikael.schink@gmail.com

Upcoming Event

[eventer_counter type=”1″]

How to reach

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.