Församlingsnyheter

Trosundervisning högstadiet 2023/2024

Undervisningen för läsåret 2023/24 riktar sig till ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar i eller knutna till S:ta Eugenias församling, och är födda åren 2008, 2009 och 2010. I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt).

Om du undrar hur man registrerar sig som knuten till församlingen, kontakta pastorsexpeditionen. Då det är ett stort tryck på vår undervisning och våra grupper mycket stora har vi inte resurser (lokaler, kateketer osv) att undervisa andra än just församlingens medlemmar eller barn till katoliker som bor i annan församlings område men registrerar sig som knutna till S:ta Eugenia.

Undervisningen startar lördagen den 9 september med registreringsdag med föräldramöten. Varje elev är välkommen tillsammans med en förälder enlig följande:

Kl 10:00-10:30 Registrering för årskurs 7 (elever födda 2010), Stora salen, entréplanet
Kl 10:45-11:15 Föräldramöte för årskurs 7, Övre salen, 1 tr

Kl 10:45-11:15 Registrering för årskurs 8 (elever födda 2009), Stora salen, entréplanet
Kl 11:30-12:15 Föräldramöte för årskurs 8, Övre salen, 1 tr

Kl 11:30-12:00 Registrering för årskurs 9 (elever födda 2008), Stora salen, entréplanet
Kl 12:15-13:00 Föräldramöte för årskurs 9, Stora salen, entréplanet

OBS! Någon möjlighet att ta emot elever efter registreringsdagen har vi inte. Om familjen av någon anledning inte kan vara med på registreringsdagen, kontakta genast kontaktpersonen för respektive klass (se nedan) och gör en för-registrering (använd blanketten som går att ladda ner längre ner)!

Vänligen ta med följande handlingar till registreringen

 • Klass 7: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.
 • Klass 8: Kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum, såvida ni inte lämnade intyg/uppgav korrekt datum förra läsåret i klass 7, och eleven gick hela året i undervisning här då, för då har vi det redan hos oss.
 • Klass 9:
  • De som inte deltog i församlingens undervisning i klass 8 förra läsåret måste ta med intyg på att man deltagit i klass 8 (första årets konfirmationsundervisning av två) i annan katolsk församling eller måste ha godkänd tentamen från denna sommar (kontakta då genast oss, se mailadress nedan) och således ha läst in klass 8 separat. Dessa elever, som då aldrig var registrerade här förra året, måste ha med kopia av dopintyg (erhålles via kontakt med dopförsamlingen – ta den nu direkt!), men om eleven är döpt i S:ta Eugenia församling räcker det med att uppge exakt dopdatum.

De som deltog i undervisningen i klass 8 hela förra läsåret behöver inga intyg eller informationer om dop eftersom all information finns hos oss.

 • ALLA som börjar klass 9: ta med och lämna in ett personbevis, beställs via Skatteverket (välj varianten ”för familj”) – gör det redan nu så att ni har det i god tid innan 9 september.

Hur göra med registreringsblanketten (se pdf-fil nedan)?

Ladda ner, fyll i (och ta med anmälnings-/registreringsblanketten här nedan till registreringsdagen enligt följande:

Alla behöver fylla i registreringsblanketten med deltagarens (elevens) namn, personnummer och underskrift (alltså deltagarens/elevens!) samt datum för underskriften. Vänligen texta.

 • För ungdomar som inte varit inskrivna i undervisningen förra året (oavsett klass) fyller man i alla uppgifter.
 • För elever som har varit inskrivna här förra läsåret 2022/23, då i klass 7 och 8, fyller man på nytt i namn och personnummer på deltagaren men i övrigt bara uppgifter som har ändrats (mailadresser, mobilnummer och adresser) jämfört med hösten 2022. Viktigt är dock alltid namn, personnummer och deltagarens (elevens) signatur, även om inget annat är ändrat, liksom det datum som papperet signeras.

Vad händer vid föräldramötena?

På registreringsdagens klassvisa föräldramöten får ni träffa de ansvariga för årskursen och kateketer som ska hjälpa med undervisningen under året. Ni får information om betalning, ordningsregler och datum för undervisning under höstterminen/läsåret. Ni får möjlighet att ställa frågor.

Att notera redan nu

Normala undervisningsdagar under hela läsåret 2023/24 är varannan lördag (jämna veckonummer) kl 10:00-12:00 följt av undervisningsmässa 12:15-13ca, som är innevarande lördags mässa (dvs ingen söndagsmässa), och en obligatorisk del av undervisningen. Paus med varmkorv och dricka är varje gång kl 11:00-11:20.

För klass 8 är första undervisningstillfället åttornas höstläger på katolska stiftsgården Marielund, Ekerö, och som är obligatoriskt för den som vill följa undervisningen, fr o m fredag afton 22 september t o m söndag mitt på dagen 24 september. Mer info om lägret ges vid åttornas föräldramöte på registreringsdagen.

För klasserna 7 och 9 är första undervisningstillfället lördag 23 september en heldag här i kyrkan (”startdag”) där vi bjuder på lagad lunch efter mässan. Dagen förväntas vara slut mellan kl 16 och 17. Heldagen är obligatorisk som start för undervisningen (deltagare i klass 9 vilken mot förmodan inte kan vara med, kommer att få kompensera med hemläxa). Mer info om det ges vid föräldramötena på registreringsdagen.

Kontaktperson för respektive årskurs:

Datum för högstadiets undervisning hela läsåret 2023/24

Lördag 9 september, 2023

 • Registreringsdag med föräldramöten enligt tider och info ovan

Lördag 23 september, 2023

 • Åttorna har höstläger 22-24 september på Marielund
 • Sjuorna och niorna har heldag, vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika, klart mellan kl 16 och 17

Lördag 7 oktober, 2023

Lördag 21 oktober, 2023

Lördag 18 november, 2023

Lördag 2 december, 2023

Lördag 16 december, 2023

Lördag 13 januari, 2024

Lördag 27 januari, 2024

Lördag 10 februari, 2024

Lördag 24 februari, 2024

 • Niorna har vinter-/sportlovsläger 24-28 februari, Marielund (obligatoriskt för konfirmation)
 • Sjuor och åttor är helt lediga denna lördag

Lördag 9 mars, 2024

Lördag 23 mars, 2024

Lördag 20 april, 2024

Lördag 4 maj, 2024

Lördag 18 maj, 2024

 • Biktdag för niorna

Lördag 1 juni, 2024

 • Avslutning för läsåret
 • Huvuddelen av tiden för niorna: övning i kyrkan inför konfirmationen

Lördag 15 juni, 2024: Konfirmationsmässa (för niorna) i S:ta Eugenia kyrka, kl 11:00

Varmt välkomna alla ungdomar med föräldrar lördag den 9 september!

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.