Församlingsnyheter

ETT GEMENSAMT PASTORAL- OCH EKONOMIRÅD I S:TA EUGENIA

På ett extra församlingsmöte den 23 januari röstade de närvarande röstberättigade med stor majoritet för
en omdaning av församlingens rådstruktur. I stället för att arbeta i två separata råd, ska församlingens
verksamhet nu ta ett helhetsgrepp i ett enda råd som driver alla frågor som pastoral- och ekonomirådet
hittills haft hand om. De närvarande diskuterade engagerat och kom fram till ett entydigt resultat: 48
röstade för, 1 emot det framlagda förslaget.

Nu ankommer mycket på att föreslå lämpliga kandidater åt valberedningen inför rådsvalet som kommer
att hållas till våren.

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.