Församlingsnyheter

ETT GEMENSAMT PASTORAL- OCH EKONOMIRÅD I S:TA EUGENIA

På ett extra församlingsmöte den 23 januari röstade de närvarande röstberättigade med stor majoritet för
en omdaning av församlingens rådstruktur. I stället för att arbeta i två separata råd, ska församlingens
verksamhet nu ta ett helhetsgrepp i ett enda råd som driver alla frågor som pastoral- och ekonomirådet
hittills haft hand om. De närvarande diskuterade engagerat och kom fram till ett entydigt resultat: 48
röstade för, 1 emot det framlagda förslaget.

Nu ankommer mycket på att föreslå lämpliga kandidater åt valberedningen inför rådsvalet som kommer
att hållas till våren.

donate-online
Donate to parish
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.