Församlingsnyheter

Triduum Paschale

Triduum Paschale

Triduum Paschale är de tre dagar som bildar den dramatiska höjdpunkten av Jesu liv: hans död och uppståndelse. De är också höjdpunkten av kyrkoåret.

 

SKÄRTORSDAGEN

är minnesdagen av Jesu sista natt med de tolv lärjungarna. Vid slutet av ”pesach-måltiden” tog han bröd och vin och gav dem till apostlarna: Detta är min kropp och mitt blod.

Han instiftade det nya förbundet med dess offermåltid (mässan/nattvarden) och dess prästämbete. Samtidigt förtydligade han budet om nästankärlek: Han utförde en slavsyssla då han tvättade sina apostlars fötter. Så visade han rangordningen som skall gälla i det nya Gudsfolket. Denna kväll firas en enda högtidlig mässa. Det är sed att prästen tvättar tolv personers fötter. Under lovsången Gloria ringer klockorna för att sedan vara tysta till Gloria under påsknatten. Efter mässan kläds altaret av, tabernaklet med det invigda nattvardsbrödet står tomt och vigvattenskålen töms. Till minne av Jesu döds­ångest inför hans lidande hålls en tyst bönestund i den mörka kyrkan.

19.30   Koncelebrerad högmässa med fottvagningens ceremoni

LÅNGFREDAGEN

är den enda dag under året då ingen mässa firas. Långfredagen är fastedag.

Kyrkans sorg uttrycks främst i en gudstjänst på eftermiddagen, när man sjunger hela passionshistorien enligt Johannesevangeliet. Man ber förböner för Kyrkan och hela mänskligheten och träder sedan fram till korset för att hylla det.

11.00   Korsvägsandakt för barn

15.00   Kristi Lidandes liturgi med korsets hyllning

18.00   Kristi Lidandes liturgi på gheez

PÅSKVAKAN

är kyrkoårets vackraste och mest meningsladdade gudstjänst. Den beskriver Jesu övergång från tortyr och död till liv och härlighet. Den har fyra huvuddelar: Intåg med det välsignade påskljuset (symbol för den uppståndne Kristus) i den mörklagda kyrkan, bibelläsningar om hur Gud räddade sitt folk i gamla och nya förbundet, upptagning i kyrkans fulla gemenskap, vuxendop och doplöftenas förnyande samt nattvardsfirande (eukaristi). Efter gudstjänsten brukar man välsigna påskmaten och samlas till en glad gemenskapsmåltid (agape) i församlingen.

20.30   Eldens och påskljusets vigning, lovsången Exsultet, vuxendop och doplöftenas förnyande samt eukaristifirande.

PÅSKDAGEN

och hela påskveckan återger Kyrkans tacksamhet och jubel i glädjefyllda gudstjänster, där Halleluja-ropet klingar som en grundmelodi.

09.30   Familjemässa

11.00   Högmässa

14.00   Mässa på gheez

18.00   Mässa på engelska (Mass in English) 

ANNANDAG PÅSK

09.30   Mässa

11.00     Högmässa (särskilt för de barn som döptes i fjol)

 

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.