Predikningar

Helighet är att vara annorlunda med och för Jesus – som den katolska liturgin (Jesu heliga namn, 2020-01-03)

Pater THOMAS IDERGARD SJ

Predikan för festen för Jesu heliga namn (Andra söndagen efter Jul)

2020-01-03

Fil 2:1-11; Ps 8; Luk 2:21-24

S:ta Eugenia katolska kyrka, Stockholm (08:00-mässan)

 

Namnet Jesus, ”Yeshua” på hans modersmål arameiska, betyder ”Gud räddar” och sammanfattar en hel identitet och sändning. Till skillnad från alla profeter, visdomslärare och religionsgrundare är Jesus budskap, förkunnelse, hans egen person: Gud som blir människa och kommer till oss för att rädda – frälsa, befria – oss från konsekvenserna av vår synd, dvs av att vi ständigt gör oss själva till Gud i våra egna och andras liv. Jesus går frivilligt in i döden för att besegra den och öppna en väg bortom den till det eviga livet med Gud, något vi av egenkraft inte kan åstadkomma, genom att t ex vara goda eller leva moraliskt. Det är alltså för att lida, dö och uppstå som Jesus föds till världen.

Kristen tro, som kommer ur och fullbordar den judiska, har alltså en helt unik gudsförståelse, till skillnad från allt annat som kallas religion. Kristen tro bekänner att det är Gud som tar det första och avgörande steget; agerar, uppenbarar sig genom att ge av sig själv och sitt liv till oss. Det är denna gåva vi känner som ”frälsande nåd” och som vi efter syndafallet aldrig kan finna i oss själva, i naturen eller någonstans universum, utan som Gud aktivt behöver tillföra sin skapelse, genom att själv komma in i den. Kristen tro är till skillnad från all annan tro helt och fullt sann. Detta understryker Jesus själv när han betecknar sig som ”vägen, sanningen och livet” – inte ”en möjlig väg, en del av sanningen eller ett sätt att leva” utan allt i bestämd form singular; den enda vägen till Fadern, dvs det eviga livet.

Här har vi också orsaken till att Jesus vill att vi missionerar och evangeliserar. Om vi vill ta emot den, ger hans nåd andel av gudomlig kärlek. Och med den vill och förmår vi inte bara bidra med en ny och djupare form av godhet, moral och fred i världen, utan också till andras frälsning, genom att vi vill ge tron på Jesus vidare till andra. För att vår önskan att alla en dag ska bekänna Jesus ska bli starkare och inspirera oss till insatser, behöver vi be om att öppna oss mer för kärleken.

Jesus namn, och allt Jesus är, är också heligt. ”Helig” betyder att vara avskild av Gud för Gud; för att tjäna honom på ett sätt som man inte kan förmå av sig själv. Avskildheten är en avskildhet i världen för att göra den mer präglad av Guds vilja. Därför betyder heligheten att vara annorlunda.

Genom att bli människa som ett barn och leva ett vardagligt liv under mänskliga villkor gör Gud första delen av jobbet och helgar materian och det mänskliga livet; visar hur allt egentligen är skapat för att uttrycka hans vilja och peka på honom, liksom hur det återigen ska kunna göra det. Vi gör vår del av jobbet genom att samarbeta, dvs bejaka och ordna våra liv, vår materia, efter det Jesus uppenbarar om Guds vilja, ytterst så som Kyrkan på hans uppdrag förklarar den. Med nåden, om vi tar emot den, får vår vilja kraft och riktning av sanningen. Då kan vi också som, och med, Jesus göra våra liv till offer åt Gud genom att först avstå från, och upphöra med, allt som går emot Guds vilja och inte är heligt, och motverka det i alla sammanhang där vi möter det runt omkring oss; och i nästa steg, i tillit till Jesus löfte, alltid aktivt välja det som vittnar om Jesus, oavsett konsekvenser för oss här.

För att vi lättare ska kunna välja helighetens väg behöver vi ständigt möta och erfara det heliga, det avskilda. Det gör vi förstås i helgonen. Och det gör vi i liturgin. Att den katolska liturgin är full av sådant som vi inte möter dagligen – som t ex latin, rökelse, guldglänsande textilier, förgyllda kalkar, knäfall, gregoriansk sång, en massa talande symbolik som t ex att prästen är en man som representerar Jesus och församlingen hans brud – hjälper oss att ta emot det heliga genom alla sinnen. Skulle mässan göras om till ett vanligt möte, en träff med likasinnade styrd av samma regler som andra sociala sammanhang, skulle den förlora möjligheten att föra oss närmare Gud.

Jesus heliga namn, ”Yeshua”, ”Gud som räddar”, kallar alla till hans sällskap. Men bara ett ja till att vilja leva med honom i tiden, i Kyrkan som är hans mystiska kropp, kan ge hans sällskap i evigheten. Amen.

 

Författare

Ge en gåva och gör skillnad!
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.