Bokpresentation – Jesuiternas historia i Sverige

Bokpresentation – Jesuiternas historia i Sverige

JESUITERNAS HISTORIA I SVERIGE 1879-2001. Bokpresentation och samtal kring p. Klaus Schatz bok.

Jesuiternas bidrag till den katolska kyrkans återetablering i Sverige är omfattande och betydelsefullt, och har i allra högsta grad medverkat till att den katolska kyrkan på nytt tagit plats i det offentliga rummet. Välkommen till en presentation av den nya boken Jesuiternas historia i Sverige 1879–2001 (Veritas) där jesuitpatern Klaus Schatz, professor emeritus i kyrkohistoria i Frankfurt am Main, ingående skildrar hur detta gick till och vilka de inblandade var, utifrån skriftliga källor och genom intervjuer med dem som idag lever i Jesu sällskap i Sverige.

Medverkande: jesuitpater Jörg Nies, Docent Kjell Blückert, Teol.dr Anna Minara Ciardi, Fil.kand. Lars Hallberg.

Stora salen i S:ta Eugenia kl 19.

PDF-Affisch HÄR.

donate-online
Donate to parish
 kr. 
Personlig Information

Kreditskortsinformation

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr.